PODSTIELKOVÝ SYSTÉM STROHMATIC

Rodinná farma Glaß, Donau-Rieß (Nemecko)

Podstielkový systém Strohmatic pre lepšiu pohodu zvierat!Podstielkový systém Strohmatic ako technológia budúcnosti!


Aktuálne sa výkrmové býky predávajú bežným spôsobom, avšak maštaľ s výmerou o niečo viac než 5m2 na zviera a podstielanými ležoviskami je už zaradená ako welfare maštaľ. Celkovo má maštaľ dľžku 86m a je rozdelená do 12 boxov.Kvôli technológii bola strecha haly predĺžená o 6 m. Ležovisková plocha má hĺbku 5,3 m s miernym sklonom 2% k prechodovým chodbám, viac ani pri použití nakrátko nasekanej slamy nie je potrebné. Prechodové chodby sú vybavené ryhovanými platňami, ktoré sú profilované, majú dobrú priľnavosť a sú oblášť šetrné voči paznechtom, keďže moč steká do drážok. Vzhľadom na dĺžku maštale sú prechodové chodby čistené pomocou hrebeňového vyhŕňača raz za hodinu.

Technologickú časť naplánovala a realizovala firma Schauer Agrotronic.

Podstielanie zabezpečuje automatický systém Strohmatic. Rodina Glass sa rozhodla pre podávací pás,  kde momentálne predzásobujú so 6 balmi slamy, každý s hmotnosťou 500 kg. Maximálna kapacita je pre 12 hranatých balov slamy. Denne sa spotrebujú dva baly, pričom zariadenie Strohmatic sa zapína 2 až 3 krát denne na 50 minút. Strohmatic slamu rozdruží, naseká, zbaví prachu a dopraví cez vypúste do ležovísk. Podávací pás je potrebné plniť približne každý druhý deň, jednej osobe to trvá cca. pol hodiny. Celková doba práce na maštaľ vrátane kontroly zvierat a dávkovaním krmiva s kŕmnym vozom sú 3 hodiny denne.

Krátko nasekaná slama je obzvlášť savá, čo výrazne šetrí jej spotrebu. Zároveň  vytvorí pre zvieratá suché, pohodlné ležovisko. Hnoj je tekutý, takže veľmi dobre steká do prechodových chodieb. Otvorené steblá slamy sú výborným základom pre bioplynovú stanicu.

CELÁ REPORTÁŽ

Podstielkový systém Strohmatic  pre lepšie pohodlie zvierat:

  • rozdruží a naseká slamu podľa požadovaných množstiev
  • automatické rozdelenie slamy v celej maštali 
  • šetrí slamu a pracovný čas 
  • prachu zbavená slama má pozitívny vplyv na zdravie zvierat 
  • zabezpečuje welfare ustajnenie 
Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP