VŠETKY NOVINKY V PREHĽADE

Pôrodné boxy BeeFree na farme Schmidle

V rámci projektu EIP (Európske inovačné partnerstvo) sa chov ošípaných na rodinnej farme Schmidle neustále vyvíja smerom k spoločenskej akceptácii a trvalo udržateľnému rozvoju. Počas tohto vývoja si kladie silný dôraz na ustajnenie zvierat vo Welfare-podmienkach.

V prvej etape bolo vytvorených 80 nových pôrodných boxov s možnosťou voľného pohybu. Firma Schauer dodala pôrodné boxy BeFree, doplnené systémom na kŕmenie ciciakov Babyfeed a podroštový vyhŕňač hnoja. Vďaka kompaktným rozmerom 285x245cm (celková plocha boxu je 6,98 m²) box už teraz spĺňa požiadavky na minimálnu využiteľnú plochu 5m2 na prasnicu, ktoré sú plánované do budúcnosti. Podroštový vyhŕňač hnoja umožňuje nielen využitie zábavného materiálu ako slamy a sena, ale vďaka dôslednému a viac krát za deň prebiehajúcemu odstraňovaniu hnoju z maštale významne vplýva na značnú redukciu emisií amoniaku. Špeciálne tmavé žiariče v hniezdach pre prasiatka s integrovaným LED-osvetlením umožňujú individuálne ovládanie teploty v hniezde a výrazne tým šetria energiu.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP