Inovácie Perfect Farming Systems

 • Bezozvyškovékŕmenie ciciakov Babyfeed – efektívnejšie využitie mliečnych náhrad v pôrodni
 • Strohmatic light – rozdeľovanie slamenej podstielky, enrichmentu, zostatkového krmiva
 • Žľab „Longtail“ - nový, kŕmny automat pre suché kŕmenie s dlhým žľabom, pre ekonomickejšiu produkciu ošípaných; pre spoločné a ad-libitum kŕmenie
 • Kŕmny systém Compident MLP pre testovanie produktivity vo výkrme - doplnený o voliteľné individuálne meranie spotreby vody zvierat
 • Schauer Cloud Evolution - integrovaný manažment dát a podpora servisu na diaľku pre efektívny a úspešný chov ošípaných
 • Nízkoemisná maštaľ Schauer NatureLine 2.0 - ktorá znižuje hraničné emisné hodnoty
 • Strohmatic Air ASD (Eurotier strieborná medaila za inováciu) – automatické rozdelenie a distribúcia  slamy v maštaliach pre hydinu, hovädzí dobytok a ošípané 
 • Kŕmny pásFeedo - hospodárny, celodenný prísun krmiva pri ustajnení HD
 • Nový robot ENRO plus - šetrí prácu a stavebné náklady 
 • Robotický vysávač ENRO Collect VC - pre HD maštale so spevnenými plochami  

Maštaľná technika pre ošípané

Bezozvyškové kŕmenie ciciakov Babyfeed – efektívnejšie využitie mliečnych náhrad

Kŕmenie ciciakov Babyfeed je profesionálne kŕmenie, zabezpečujúce doplnkové krmivo pre ciciaky v pôrodni pre farmy s chovom odstavčiat. Kŕmny počítač Qanto umožňuje plneautomatickú prípravu a rozdelenie mliečnych náhrad ako aj premixov. Aby sa krmivo v prvých dňoch života ciciakov rozdeľovalo čo najefektívnejšie, bol podľa osvedčených systémov pre výkrmové ošípané vyvinutý pneumatický, bezozvyškový, dávkovací a čistiaci systém. Tento systém dokáže výrazne šetriť náklady na krmivo. Momentálne najviac spoľahivé pneumatické vyprázdňovanie a čistenie žľabu dopĺňa kŕmenie Babyfeed, aby sa minimalizovalo pracovné zaťaženie.  

Farma na chov ošípaných Reiter, Meitingen: počas mnohých rokov úspešne využíva systém Babyfeed na zvýšenie váhy ciciakov - Watch Video

Strohmatic light – inovácia roka - podstielanie slamou: Top pri odstraňovaní prachu, automatickom podstielaní a ekonomickom rozdeľovaní organických, obohacujúcich prkov ako aj kŕmenie zvyškovým krmivom v maštaliach pre HD a ošípané

Od 1.9.2021 je v Nemecku platný predpis zabezpečiť ošípaným organické, obohacujúce prvky a podstielať ležoviská v maštaliach pre HD a ošípané. Presnejšie povedané, každá ošípaná musí mať vždy prístup k organickým, na vlákninu obohateným prvkom v dostatočnom množstve. Welfare podmienky sú v maštaliach čoraz viac požadované a už čoraz častejšie stanovené zákonom. Spravidla je pri welfare ustajnení potrebné vynaložiť zvýšené množstvo práce. Na väčších farmách sú už úspešne aplikované v praxi podstielkový systém Strohmatic (Ø 200 mm) a Spotmix Welfare, určené na automatické nasekanie, zbavenie prachu a rozdelenie slamy. Výsledky sú vynikajúce: podľa zistení rakúskeho Výskumného a vzdelávacieho centra Raumberg Gumpenstein (HBLFA Raumberg Gumpenstein) je zníženie veľkosti prachových častíc až 80 %. Teraz sa podstiela aj objemovým krmivom, zvyškovým krmivom (zvyšky chleba, lupienky, pukance.. ..). Neváhajte sa informovať!

S novým systémom Strohmatic light je mulčovaná slama z veľkých balov uvoľnená a rozdeľovaná pomocou lankového dopravného systému s priemerom 80 mm alebo 127 mm na požadované miesta. Firma Schauer má patentované riešenie na takmer kompletné odvádzanie prachu zo slamy. Strohmatic light dokáže súčasne zásobovať nasekanou slamou s dĺžkou vlákna do 80 mm až 7 rozdeľovacích okruhov. Pritom sú naplňované zásobníky rôznych veľkostí, ktoré sa vyprázdňujú buď manuálne alebo automaticky. V závislosti od počtu intervalov podstielania je možné použiť slamu ako enrichment alebo ako podstielku do ležovísk

Zásobník pre rozdružovač a predzásobník pre mulčovanú alebo nakrátko posekanú slamu disponuje mimoriadne plochým dnom. Nízka konštrukcia umožňuje jednoduché plnenie balíkmi slamy pomocou traktora alebo teleskopického nakladača. Distribúcia je automatická a časovo riadená, čo umožňuje ušetriť jednu až dve hodiny pracovného času denne v závislosti od veľkosti zariadenia. Okrem toho je možné komponenty zariadenia použiť aj na distribúciu rôznych suchých zvyškov tzv. potravinového odpadu. Táto možnosť ponúka mnohé ekonomické a predovšetkým ekologické výhody.

Farma Holzinger  v rakúskom Prambachkirchene  - Strohmatic light 80 v praxi 

Žľab LongTail - nový, kŕmny automat pre suché kŕmenie s dlhým žľabom, pre ekonomickejšiu produkciu ošípaných; pre spoločné a ad-libitum kŕmenie

Rutinné kupírovanie chvostov u ošípaných je v EÚ zakázané a s výnimkami sa zaobchádza čoraz prísnejšie. Nové koncepty maštalí ponúkajú funkčné rozdelenie na ležovisko (so slamou), krmovisko a kalisko, a tým aj oveľa viac priestoru pre zvieratá. Ak môžu byť zvieratá kŕmené súčasne a ad libitum, funguje welfare –maštaľ ešte efektívnejšie. Ale môže to byť aj ekonomicky výhodnejšie?

Firma Schauer Agrotronic vyvinula nový, kŕmny automat s dlhým žľabom, ktorý ponúka všetkým zvieratám – v predvýkrmovej fáze – kŕmne miesto a súčasne kŕmenie ad libitum. Každý automat sa montuje a plní priamo na protiľahlej žľabovej stene. Požadované  množstvo krmiva sa dávkuje do dlhých, kŕmnych žľabov a je veľmi ľahko a spoľahlivo nastaviteľné. Kŕmny automat s dlhým žľabom je výrazne lacnejšie riešenie ako konvenčný kŕmny automat pre suché kŕmenie s rovnakým počtom kŕmnych miest.  Usporiadanie dávkovacieho zariadenia zabraňuje preplneniu žľabu, a tým aj stratám na krmive. Ošípané sú aktívne, dlhšie sú zamestnané príjmom potravy a nedochádza k častému ohryzávaniu chvostov.

Kŕmny systém Compident MLP pre testovanie produktivity vo výkrme - doplnený o voliteľné individuálne meranie spotreby vody zvierat

Kŕmna stanica pre testovanie produktivity vo výkrme Compident MLP zastáva už desaťročia popredné miesto na trhu vďaka maximálnej presnosti zaznamenávania údajov o spotrebe krmiva, S rôznymi variantami produktov ponúka flexibilné riešenia pre prasiatka od 8 kg až po prasnicu. Výsledky úžitkovosti vo výkrme môžu prebiehať s pravidelným alebo nepravidelným zhromažďovaním a ukladaním dát o jednotlivých hmotnostiach zvierat. NOVINKOU je možnosť integrovať do napájačky aj individuálnu identifikáciu zvierat, aby bolo možné v reálnom čase zaznamenávať aj spotrebu vody. Výkyvy v príjme vody u jednotlivých zvierat poskytujú okamžitú informáciu o možných chorobách a považujú sa tak za včasný indikátor, omnoho skôr ako sú účinky viditeľné pre ľudí. Pri výpočte skutočného genetického potenciálu tak možno eliminovať vonkajšie a selektívne rušivé faktory. Táto varianta je kombinovateľná so všetkými variantami stanice Compident MLP.

Schauer Cloud Evolution - integrovaný manažment dát a podpora servisu na diaľku pre efektívny a úspešný chov ošípaných

V budúcnosti budú mať štandardne všetky nové kŕmne a riadiace počítače Qanto rozhrania na zálohovanie dát v úložisku Schauer Cloud s funkciou vzdialeného prístupu pre užívateľa alebo zákaznícky servis. Základný balík umožňuje automatické zálohovanie dát (Backup), aby v prípade potreby bolo možné rýchlo a jednoducho obnoviť stratené dáta. Používateľ má vďaka tejto bezplatnej variante okrem toho možnosť získať prehľad o všetkých svojich pripojených Schauer-počítačoch. Cenovo výhodný štandardný balík obsahuje prídavnú signalizáciu alarmu cez e-mail, vzdialený prístup ako aj bezplatnú aktualizáciu softvéru. Prémiový balík ponúka za príplatok aj externé rozhranie (API) na výmenu dát s inými riadiacimi programami a zahŕňa telefonickú a online podporu v rozsahu 30 minút mesačne. Alarmové upozornenia je možné v prémiovom balíku zasielať aj cez SMS alebo telefonicky.

Nízkoemisná maštaľ NatureLine - znižuje hraničné emisné hodnoty!

Rozsiahly výskumný projekt SaLuT vo výkrmovej NatureLine-maštali v Štajersku priniesol predbežne priaznivé výsledky, v ktorom sa už teraz dosahuje zníženie amoniaku, prachu a zápachu takmer o 80-95%, čo znamená, že nie je potrebná čistička vzduchu!

Zníženie prašnosti je až do 80%, pri amoniaku viac ako 80% a pri zápachu 95% v porovnaní s hodnotami konvekčnej maštale s hnojovicovým kanálom pod roštovou podlahou. Podľa Technickej smernice na udržanie čistoty ovzdušia, platnej v Nemecku, pre tieto hodnoty nie je potrebná čistička vzduchu.

Tento neuveriteľný výsledok možno vysvetliť šikovnou kombináciou všetkých doteraz známych a dostupných opatrení a technológií a to:

 • multifázové kŕmenie Spotmix
 • aktívny prívod vzduchu do ležovísk s možnosťou chladenia počas leta
 • rozdelenie do troch funkčných oblastí na zníženie emitujúcich plôch len na 20% roštovej podlahy
 • podstielanie prachu zbavenej slamy so zariadením Spotmix Welfare
 • odstraňovanie hnoja pomocou vyhŕňačov a aktívna separácia močovky do slamy
 • kompletne zastrešený a izolovaný výbeh, chrániaci pred vplyvmi počasia, predovšetkým pred prehriatím, zároveň sa vytvárajú dobré životné podmienky zvierat a znižujú emisie

 

Maštaľná technika pre HD a ošípané

Strohmatic Air ASD – automatické rozdelenie a distribúcia slamy v maštaliach pre hydinu, hovädzí dobytok a ošípané.

Naši zákazníci sú doposiaľ veľmi spokojní s poloautomatickým podstielkovým zariadením Strohmatic Air: rozdružovač balov automaticky rozdružuje okrúhle alebo hranaté baly a pomerne rýchlo slamu naseká. Pred posunutím do pneumatického rozdeľovacieho systému „Air“ je nasekaná slama z veľkej časti zbavená prachu. (80% redukcia prachu!) Zároveň sa znižujú emisie prachu. Pri Strohmatic Air sa doposiaľ nasekaná slama v maštali distribuovala ručne pomocou flexibilnej hadice.

Nový, automatický a rotačný rozdeľovač ASD – Automatic Straw Distribution (patentovaný) svojim ekonomickým vývojom umožňuje, že celý proces podstielania prebieha plneautomaticky. Maximálny rádius distribúcie je 8 m na každý rozdeľovač, maximálna prepravná kapacita je až 700 kg/h. Strohmatic Air SD je riadený novou, vylepšenou riadiacou jednotkou, dostupnou online a distribuuje požadované množstvo slamy v zadefinovaných časoch. Tým odpadá proces manuálneho podstielania. V maštaliach s chovom kačíc, moriek alebo v iných maštaliach so slamennou podstielkou (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy) môže byť automaticky denne podstielané (príp. aj niekoľkokrát denne) malými množstvami prachu zbavenej slamy.

Pri ustajnení HD s hlbokou postielkou alebo s narastajúcou podstielkou ako aj pri ustajnení ošípaných vo veľkých kotercoch to znamená čistú a bezpečnú metódu s enormnou výpomocou. Strohmatic Air ASD s automatickou distribúciou slamy výrazne podporuje pohodu zvierat, znižuje akékoľvek nebezpečenstvá pri vstupe do kotercov a minimalizuje spotrebu energie a pracovného nasadenia.

Maštaľná technika pre HD

Kŕmny pás FEEDO - celodenný prísun krmiva pre HD

Čas sú peniaze, ale získaný voľný čas má cenu zlata. To platí pre farmy s dojnicami ako aj mäsové farmy, veľké či malé. Nový kŕmny pás Feedo bol vyvinutý tak, aby minimalizoval pracovné nasadenie 
na celodenný prísun krmiva. S touto novou, cenovo výhodnou technikou určenou na kŕmenie hovädzieho dobytka môžu poľnohospodári ušetriť značné množstvo času. 

Úzky kŕmny stôl umožňuje prestavbou vytvoriť viac priestoru pre zvieratá. Kŕmny pás Feedo je možné naplniť pomocou halového žeriavu, skladovacieho vozu, stacionárneho alebo mobilného miešadla. Kŕmny pás je dostupný v šírke od 60 cm do 210 cm, individuálne prispôsobený Vašej farme. V závislosti od modelu, je možné na pás s maximálnou dĺžkou 100 m umiestniť až 4 tony krmiva. Frekvenčná regulácia umožňuje nastavenie rôznych rýchlostí. 

 

Nový robot ENRO PLUS šetrí prácu a stavebné náklady

Robot ENRO na odstraňovanie hnoja pre betónové roštové podlahy od firmy Schauer sa osvedčil vďaka pokrokovej senzorike, komfortnému ovládaniu a predovšetkým nízkej konštrukčnej výške. Novovyvinutý robot ENRO plus je určený na odstraňovanie hnoja z pevných plôch pre malé a stredné farmy a za podstatne výhodnejšiu cenu.

ENRO PLUS zbiera hnoj počas jazdy a vytláča ho do odvádzacieho kanála. Trasa na vyčistenie celej maštale vrátane priečnych chodieb je naplánovaná tak, aby sa ENRO PLUS mohol opakovane vyprázdňovať.Toto technické riešenie je výrazne cenovo výhodnejšie a kompaktnejšie ako iné porovnateľné roboty na trhu. Navyše, je možné ušetriť stavebné náklady už pri jednoduchších betonárskych prácach. 

Nový robotický vysávač ENRO Collect VC pre HD maštale so spevnenými plochami

Concept study: dostupnosť na trhu 2024

Robot ENRO na odstraňovanie hnoja od firmy Schauer, určený pre betónové roštové podlahy, sa osvedčil vďaka pokrokovej senzorike, komfortnému ovládaniu a predovšetkým nízkej konštrukčnej výške. Pre malé a stredné farmy so spevnenými plochami  bol vyvinutý robot  ENRO plus a pre veľké farmy bude v krátkej budúcnosti na trh uvedený robotický vysávač ENRO Collect VC (vacuum cleaner). Presvedčí hlavne svojou kompaktnou, nízkou konštrukciou s výškou len 50 cm, a preto sa dá veľmi flexibilne použiť vo všetkých priestoroch maštale.

ENRO Collect VC zbiera hnoj počas jazdy a zásobník s objemom 350 l  ho vyprázdňuje do odvádzacieho kanála. Okrem toho je ENRO Collect vybavený 50-litrovou nádržou na vodu, ktorá plochy pred a po čistiacom procese zvhčuje. K dispozícii je aj ENRO Collect VC s variantou, ktorá podlahu maštale postrieka prípravkami s inhibítormi ureázy. Redukujú sa tak emisie amoniaku a vytvára sa prostredie pre zdravé paznechty. Robotický vysávač ENRO Collect VC dokáže ušetriť aj stavebné náklady vďaka jednoduchším betonárskym prácam

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP