Vysokotlakové rozprašovanie

Vďaka vysokotlakovému rozprašovaniu vzniká efektívny chladiaci efekt. Jemná vodná hmla znižuje teplotu vzduchu. 

Príjemné ochladenie pre Vaše zvieratá

Teplotný stres vzniká už pri teplote 23 °C. Vysokotlakové rozprašovanie napomáha ochladeniu a zabraňuje stratám na produktivite. 

Silné ochladenie. Pri vysokotlakovom ochladení je voda veľmi jemne rozptyľovaná do ovzdušia. Kvapky sa odparujú pomocou tepla a ochladzuje sa. Spravidla sa toto rozprašovanie kombinuje priamo s ventilátormi, aby mohla byť vlhkosť opäť odvádzaná. Ochladenie týmto systémom je možné až o 10K.

Technika: Voda je prečistená a filtrovaná! Vysokovýkonné čerpadlo môže dosahovať tlak až 70 barov. Snímač zabraňuje zvyšovaniu vlhkosti v maštali. 

Rozhodujúci THI- Index. Vaše zvieratá uprednostnia suché teplo pred dusnom. Vysoká vlhkosť vzduchu má negatívny vplyv na zvieratá. 

Radi Vám poradíme o výhodách vysokotlakového rozprašovania! 

Ešte viac informácii

Pri vysokotlakovom rozprašovaní sa voda veľmi jemne rozptyľuje do ovzdušia. Tieto kvapky sa teplom vo vzduchu odparujú. Uvoľňuje sa chladná energia. Spravidla je toto vysokotlakové rozprašovanie kombinované priamo s ventilátormi, aby sa mohla následne odvádzať vlhkosť. Pomocou tohto systému je možné ochladenie až o 10°C. Okrem dobrého chladiaceho účinku kladie toto ovlažovanie vysoké nároky na technológiu. Na dosiahnutie vysokého tlaku až 70 barov sa musí používať výkonné čerpadlo. Voda sa prečisťuje a filtruje, aby sa nezanášali trysky. Regulácia na základe relatívnej vlhkosti a teploty je predpokladom úspechu.

Chladenie vodou je pre zvieratá prospešné iba pri suchom teple.  Chladiace zariadenie možno preto zapínať len pri vlhkosti vzduchu pod 70%. Zvieratá cítia teplo o to viac, o čo je vyššia vlhkosť vzduchu. Napr. teplota vzduchu 24°C a pri vlhosť vzduchu 50% nepredstavuje pre laktujúce dojnice žiadny problém. Pri rovnakej teplote a podstatne vyššej vlhkosti vzduchu 80% sú zvieratá značne vystresované. Musí byť  zabezpečené, aby ležoviskové boxy nenavlhli. Dokonca sa pri rozpašovaní nesmú namočiť vemená, inak vznikajú ideálne podmienky pre vznik chôrob. Rovnako ani krmivo nemôže byť navlhnuté, pri vysokých teplotách sa môže veľmi rýchlo znehodnotiť.Video: Optimálna maštaľná klíma na rodinnej farma Bachschweller

Maštaľ s voľným ustajnením

Viac kvality a hospodárnosti v chove HD.

Kŕmenie HD

Inovatívne riešenia na zvýšenie produktivity a zníženie nákladov.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP