Zariadenia maštalí

Zariadenia do maštalí firmy Schauer znamenajú pre našich zákazníkov viac ako 7 desaťročí najvyššiu kvalitu a hospodárnosť. Sú v robustnom a detailnom prevedení s dlhou životnosťou.

Pre odchov a výkrm

Koncepcia a dimenzovanie maštale pre ošípané sa zakladá hlavne na Vašich výkonnostných cieľoch! 

 

Požiadavky na zdravie zvierat sú pre nás rovnako dôležité ako trvácnosť výrobných systémov. "Animal Welfare" nie je pre spoločnosť Schauer moderným sloganom, ale je to smerovanie s nadpriemernými riešeniami priaznivými pre zvieratá.

Pôrodný box Befree

Minimálne použitie materiálu a maximálny komfort pre zvieratá.  

Maštaľ NatureLine

Nový koncept maštale pre výkrm je úspešnou kombináciou požiadaviek spoločnosti na lepšie životné podmienky zvierat.

Klimatizačné technológie

Hospodárny koncept s vylepšenými podmienkami pre zvieratá.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP