Maštaľ Natureline

Hospodárny koncept s vylepšenými podmienkami pre zvieratá

Nový koncept maštale pre výkrm je úspešnou kombináciou požiadaviek spoločnosti na lepšie životné podmienky zvierat, nižšie emisie v chove ošípaných a na druhej strane dodatočných nárokov chovateľov na ekonomicky rentabilné a hospodárne maštaľné systémy.

Tento systém je už desaťročia vo Švajčiarsku osvedčený: 3-miestny koterec, v ktorom je prechodné ležovisko, nachádzajú sa v ňom nastaviteľné časti boxov a výbehové dvere, ktoré umožňujú ošípaným prístup do prekrytého výbehu, kde je kalisko a krmovisko. Pri konvenčných prevádzkach je možné s plochou od 1,1 m² na výkrmovú ošípanú dosiahnuť celkovo úsporný a efektívny spôsob ustajnenia.

Pôrodný box BeFree - s voľným pohybom
Podstielkový systém Strohmatic

Video: Tunelové vetranie
Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP