Klimatizačné technológie pre HD

"Feel cool" pre zdravé a výkonné zvieratá. Optimálna maštaľná klíma je nevyhnutným predpokladom pre pohodlie a produktivitu hovädzieho dobytka. Tepelný stres vedie bezprostredne k poklesu výkonnosti. Vetracie systémy a chladenie poskytujú jednoduché a cenovo výhodné riešenie!

Aká dôležitá je správna maštaľná klíma

Stále dlhšie a silnejšie obdobia tepla sú pre zvieratá problémom, vzniká im teplotný stres. Pohodlie, príjem krmiva a tak aj ich výkonnosť prudko klesajú. Následkom toho pre Vás vznikajú straty.
 

Pomôžeme Vám zlepšiť maštaľnú klímu!

Obehové ventilátory zabezpečia potrebnú cirkuláciu vzduchu. Presne prispôsobený tunelový systém vytvorí optimálnu klímu priamo nad zvieratami. V maštali pre teliatka môže byť teplý vzduch v letnom období dodatočne ochladzovaný pomocou zemných výmenníkov tepla. Vysokotlakové rozprašovanie pomôže okamžite!

Vaše zvieratá sa Vám odvďačia - s lepším zdravím a vyššou produkciou mlieka!Video: Optimálna maštaľná klíma na rodinnej farme Öller


Video: Optimálna maštaľná klíma na rodinnej farme Bachschweller

Maštaľ s voľným ustajnením

Viac kvality a hospodárnosti v chove HD.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP