Podstielkový systém Strohmatic Light 80

Inovatívne podstielanie s automatickým rozdeľovaním!

Novinka roka v oblasti podstielania a automatického rozdeľovania organického materiálu v maštaliach pre ošípané.

MINIMÁLNE PRACOVNÉ NASADENIE A MAXIMÁLNA ÚSPORA ČASU!

Právne predpisy a snaha o dosiahnutie dobrých životných podmienok zvierat si vyžadujú aj zabezpečenie enrichmentu, obohacujúcich prvkov v ustajnení. Bez automatizovaného podstielania to znamená veľa pracovného času a úsilia.

STROHMATIC LIGHT 80 uvoľňuje mulčovanú slamu z veľkých balov a rozdeľuje pomocou lankového dopravného systému s priemerom 80 mm alebo 200 mm podľa potreby na požadované miesta.

STROHMATIC LIGHT 80 zabezpečuje nasekanou a prachu zbavenou slamou až 40 rozdeľovacích miest súčasne, a to v závislosti od celkovej dĺžky systému. Dĺžka slamy môže byť až 80mm. Proces podstielania prebieha cez zásobníky s objemom 15 l. V závislosti od počtu intervalov podstielania sa slama môže využívať ako zábavný materiál pre zvieratá alebo ako podstielka na ležanie.

MENEJ PRAŠNÉ PROSTREDIE V MAŠTALI & ZDRAVŠIA MAŠTAĽNÁ KLÍMA!

Automatické odstraňovanie prachu zo slamy zlepšuje zdravie zvierat - prihlásené na patentovanie.

STROHMATIC LIGHT 80  je vhodné pre maštale s chovom HD, oviec a kôz!

 

Podstielkový systém Strohmatic light - rodina Holzinger (Rakúsko)!

Spotmix Welfare

Podstielkový systém.

Maštaľ NatureLine

Hospodárny koncept s vylepšenými podmienkami pre zvieratá.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP