Klimatizačné technológie

Zdravá maštaľná klíma neznamená len čerstvý vzduch. Robí Vám starosti spotreba energie, emisie, zdravie zvierat a zákony? Nám tiež – a máme pre Vás mnohé nápady!

Vytvorenie zdravej maštaľnej klímy

Klíma v modernej maštali zahrňuje: 

  • vetranie
  • chladenie
  • vykurovanie

 

Na klímu majú vplyv

  • regionálne klimatické podmienky
  • typ chovu: konvenčný, Welfare, Bio
  • genetika ošípaných
  • vek a veľkosť skupín
  • zákonné predpisy

 

Poznáme všetky ovplyvňujúce faktory a vytvárame s Vami perfektnú klímu pre výnosy a zdravie zvierat!

Môže Vás ešte zaujímať

Zdravá maštaľná klíma má vplyv na zdravie a produktivitu zvierat a tým aj spotrebu energie a s ňou súvisiacu hospodárnosť v chove ošípaných. Naše moderné vetracie, chladiace a vykurovacie systémy zahŕňajú aj regionálne zimné a letné teploty, ako aj individálne a rôznorodé nároky ošípaných zohľadňujúc vek aj veľkosť skupín. Úspech pri realizácii začína kompetentným plánovaním, kvalitnými komponentami v regulačných jednotkách ventilátorov a vo vzduchových vedeniach.

Klimatizačné počítače umožňujú frekvenčne riadenú prevádzku odvetrávacích systémov, ako aj spätné získavanie energie, ktorá sa dostáva do obehu. Tak sa redukuje používanie externých zdrojov energie na minimum, zlepšuje sa ochrana životného prostredia a zvyšuje sa hospodárnosť v produkcii ošípaných. Voliteľný je monitoring a vyhodnocovanie údajov o klíme prostredníctvom softvéru.

Prednosť má plánovanie maštale s nízkymi vstupnými zdrojmi a emisiami (NatureLine). Ak vyžadujú regionálne, spoločenské alebo právne predpisy používanie vzduchových filtrov alebo biofiltrov, dajú sa použiť aj tieto systémy, pre ďalšie prevádzkovanie podniku.


Video: CoolPad

Video: Tunelové vetranie

Maštaľ NatureLine

Hospodárny koncept s vylepšenými podmienkami pre zvieratá.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP