Kŕmenie hovädzieho dobytka

S našimi kŕmnymi zariadeniami optimalizujete výkony! Súčasne klesajú náklady na krmivo. Zahrnutá je aj pohoda vašich zvierat a ochrana životného prostredia! Máme veľké skúseností pri automatickom kŕmení robotmi a podávaním krmiva!

Kŕmenie HD - inovačné riešenia:

Kŕmny robot Transfeed Dec
Kŕmny robot Transfeed Rover
Samoobslužné kŕmenie Compident Cow
Robot na prihŕňanie krmiva Faro


Silné prednosti na prvý pohľad
•    vysoká kvalita kŕmnych systémov


 Nižšie náklady vďaka osvedčenému automatickému zariadeniu 
•    vysoká individualita pri kŕmení


Vyššia produktivita vďaka individuálnemu kŕmeniu


Nižšie emisie amoniaku a metánu prostredníctvom správneho podielu bielkovín v krmive
•    veľká úspora času pri kŕmení


Viac času na zostávajúce úlohy okolo maštale, zvierat a na rodinu
•    úspora zdrojov pri kŕmení

Nižšia spotreba energií, nižšia strata na krmive
Povedzte nám Vaše požiadavky, radi Vám poradíme

Vaše zviera a robot – nová úroveň v chove dobytka

  • Podávanie krmiva (Robot na prihŕňanie krmiva FARO)
  • Kŕmny robot (Transfeed DEC, Transfeed ROVER, SILMATIC CUT, Stroh CUT)

 

Pre prevádzkovateľov dobytčích fariem sa veľa zlepšilo:

Rýchly rast mliekarenských fariem možno dosiahnuť len progresívnou mechanizáciou rutinných pracovných činností bez toho, aby bola ovplyvnená kvalita života. Automatizácia kŕmenia prostredníctvom prihŕňacích robotov alebo kŕmnych robotov hrá okrem dojacej techniky ústrednú úlohu. Schauer Agrotronic ponúka riešenie na úsporu energie. Kŕmny robot Transfeed DEC vyžaduje len 2,2 kW inštalovaného príkonu pre miešanie, rozdeľovanie a prihrňovanie. Prípadne môžete použiť Silmatic Cut alebo StrohCut rezacie zariadenie, ktoré naseká a pripraví objemové krmivo.

S automatickým kŕmnym systémom firmy Schauer môže byť dojivosť kráv zvýšená až o 10% prostredníctvom viacnásobnej, automatickej a individuánej prípravy a dávkovania krmiva. Zvýšené sú aj prírastky pri výkrmových zvieratách. Súčasne je možné ušetriť až 2 hodiny denne pracovného času.


Video: Kŕmny robot Transfeed

Kŕmny robot Transfeed

Viac kvality a hospodárnosti v chove HD. 

Faro

Robot na prihŕňanie krmiva Faro.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP