Odstraňovanie hnoja

Odstraňovanie hnoja – máme 70-ročné skúsenosti so zariadeniami na odstraňovanie hnoja. Hygiena a čistota udržiava Vaše zvieratá zdravé a vykonné. Ochrana životného prostredia a zníženie emisií sú naše témy budúcnosti!

Viac komfortu a čistoty vo Vašej maštali!

V oblasti systémov odstraňovania hnoja je firma Schauer nesporným lídrom na rakúskom trhu, zariadenia preukazujú vysokú odolnosť a životnosť. 

Rozsiahly sortimet moderných systémov odstraňovania hnoja na vyhŕňanie pevného aj tekutého hnoja ponúka správnu technológiu pre rôzne funkcie.

Sľubujeme Vám čisté riešenia 

 • široký sortiment  (vyhŕňacie systémy, hydraulické odstraňovanie hnoja)
 • rozsiahla škála produktov umožňuje veľký výber riešení aj variánt šitých na mieru pre rozmanité spôsoby ustajnenia (aj pri prestavbách) 
 • spoľahlivé obstarávanie náhradných dielov vďaka vlastnej výrobe
 • čisté a suché pohybové priestory poskytujú správne ustajnenie, lepšiu hygienu a zdravé kopytá zvierat

 

Odstraňovanie hnoja pri voľnom ustajnení

Či sa jedná o nový robot ENRO, šípové lopaty alebo priečne vyhŕňače, hydraulické alebo lanové pohony, betónové alebo gumové podlahy, U- vedenia pre odvodňovacie kanály - pre každú maštaľ máme vhodnú kombináciu! Hlboký žľab na odtekanie močovky výrazne redukuje emisie a chráni životné prostredie. Rôzne ovládania ponúkajú okrem toho aj komfortnú obsluhu, ktorú si naši zákazníci želajú. Automatickú prevádzku a hladký chod pri letnom a zimnom období zaisťuje riadiaci systém CowGuard.

 

Priečny vyhŕňač od firmy Schauer sa priamo nastaví na šírku chodby!

 • priečny vyhŕňač VARIO Schwer s navijakom 
 • priečny vyhŕňač VARIO Compact s navijakom 
 • priečny vyhŕňač HYDRO s hydraulickým pohonom 

 

Šípová lopata od firmy Schauer je vhodná pre väčšie množstvá  hnoja a slamy!

 • šípová lopata EXTRA Schwer s navijakom 
 • šípová lopata SCHWER Compact s navijakom

 

Robot na odstraňovanie hnoja ENRO

 • mobilný autonómny robot novej generácie na odstraňovanie hnoja z roštovej podlahy

Hydraulické odstraňovanie hnoja

Hydraulické lopatkové vyhŕňače s výškovým dopravníkom už viac ako 50 rokov pomáhajú pri každodennej práci. Skoro všetky komponenty sú vyrobené vo firme Schauer. Hydraulický výškový dopravník sa osvedčil aj pri väčších množstvách slamy a v kombinácii so špeciálnym vyhŕňačom Overhead zvláda aj ťažšie prvky (napr. piliny). Naše zariadenie na odstraňovanie hnoja PRESSO je vhodné pre väčšie počty zvierat, aj pre ťažký nerovný terén a spoľahlivý je aj v zimnom období!

Hydraulické zariadenia na odstraňovanie hnoja 

 • hydraulický dopravník vhodný aj pri väčších množstvách slamy 
 • Overhead – hydraulický lopatkový vyhŕňač pre ťažké konzistencie 
 • odstraňovanie hnoja pomocou lopatkového vyhŕňača 

 

Systémy Presse a Presso - tlakové odstraňovanie hnoja

 • Presse - s kanálom, cenovo výhodné a vhodné pri zimnom období!
 • Presso - s tlakovým potrubím pri ťažkom teréne a veľkom počte zvierat

 

 

CowGuard

Odstraňovanie hnoja systémom Cow Guard.

Robot na odstraňovanie hnoja Enro

Autonómny robot na odstraňovanie hnoja z roštovej podlahy. 

Maštaľ s voľným ustajnením

Viac kvality a hospodárnosti v chove HD. 

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP