VŠETKY NOVINKY V PREHĽADE

Pôrodné boxy BeeFree na farme Schmidle

V rámci projektu EIP (Európske inovačné partnerstvo) sa chov ošípaných na rodinnej farme Schmidle neustále vyvíja smerom k spoločenskej akceptácii a…

Lopatinskij Bekon - najmodernejší komplex na chov ošípaných v ruskej Penze

V oblasti Penza sa prednedávnom dokončila výstavba komplexu na chov ošípaných "Lopatinskij Bekon" projektovaná firmou Schauer. Moderná farma so…

DOD s oslavou 70. výročia založenia firmy

Jubilejná oslava sa konala 14. júna, za nádherného počasia a za početnej účasti zákazníkov, obchodných partnerov a priateľov z celého sveta. Mnohí…

Novinky predstavené na výstave Eurotier 2018

Firma Schauer predstavila na medzinárodnej výstave EuroTier 2018 v nemeckom Hannoveri viaceré novinky, ktoré sú výsledkom snahy o modernizáciu…

Podstielanie s ľahkosťou! – s automatickým systémom podstielania od firmy Schauer

Systémy ustajnenia na slame v chove hovädzieho dobytka sú opäť trendom. Sledovanie nákladov celkového reťazca ako aj hospodárnosť sú však nevyhnutné.…

Farma Emilopi, jedna z najmodernejších fariem pre ošípané v španielskej Sorii

Úspešný koncern Grupo Copiso s celkovým počtom 35.000 prasníc zvyčajne pracuje so zazmluvnenými farmármi. Pri farme Emilopi sa spolu s investorom…

Optimálne klimatizovaná maštaľ pre teľatá

Rodina Öller z Moosbachu v Hornom Rakúsku sa len na jar 2017 rozhodla postaviť novú maštaľ, a už je maštaľ pre teľatá pripravená na ustajnenie…

Investícia do pohodlia zvierat

Rok 2016 bol pre rodinu Wallner viac ako náročný. Zbúranie starej maštale a novostavba novej maštale v priebehu šiestich mesiacov a popritom…

Prístrešky pre kone

Firma Schauer ponúka optimalizované a štandardizované prístrešky pre všetky druhy kŕmnej technológie, ako sú stanice pre objemové a jadrové krmivo,…

Striedanie generácií vo vedení spoločnosti Schauer Agrotronic

Prvého novembra 2017 odovzdal Ing. Mag. Herbert Schauer riadenie firmy svojej neteri Mag. Elisabeth Vogl, ktorá bude spoločne s Ing. Mag. Michaelom…

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP