Obehové ventilátory

Náš obehový ventilátor CowCooler pracuje mimoriadne ticho. Je optimálny pre nízke maštale, vytvárajúc príjemnú klímu pre človeka a zviera.

Ventilátory, obzvlásť tiché a efektívne

Ventilátory pre dojnice 

Ako vyplýva z viacerých odborných správ teplotný stres u kráv začína od 23 °C v závislosti od THI-Indexu. Existuje mnoho spôsobov ako eliminovať teplotný stres a pritom nezvyšovať náklady na energie. Jednou z možností je vytvorenie prúdenia vzduchu pomocou obehových ventilátorov. Používa sa tu efekt pocitovej teploty. To znamená, že pri rýchlosti vzduchu od 2m/s môže byť teplota znížená až o 7 °C. Pri teplote vyššej ako 22 až 25 °C znižujú dojnice príjem potravy, zároveň potrebujú viac energie na vyrovnávanie vysokých teplôt, obidve skutočnosti vedú k zníženej produkcii mlieka.

  • Obehové ventilátory - obzvlásť úsporné s reguláciou frekvencie 
     
  • Cow Cooler  - aj nízke maštale môžu byť optimálne vetrané, vytvorí sa tak optimálna klíma pre človeka a zviera 


Video: Optimálna maštaľná klíma na rodinnej farme Bachschweller

Maštaľ s voľným ustajnením

Viac kvality a hospodárnosti v chove HD.

Kŕmenie HD

Inovatívne riešenia na zvýšenie produktivity a zníženie nákladov.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP