Kŕmny robot TRANSFEED DEC

Čas sú peniaze a čas je kvalitou života. Rozhodnete sa správne, keď vsadíte na automatizáciu. Ak veľkosť Vašej farmy vyžaduje automatické kŕmenie, tak koncept Transfeed Dec je pre Vás výhrou!

Redukovať náklady na energie, získať čas a ušetriť náklady na krmivo

Naše automatické kŕmenie je mnohonásobne otestované a uľahčuje každodenný život. Budete mať viditeľne viac času! Transfeed DEC sa pohybuje ticho a neustále pozdĺž stropu maštale a rozdeľuje presne správne množstvo krmiva.

 

Kŕmny robot Transfeed DEC

 • viacnásobné automatické podávanie krmiva
 • potrebné množstvo, nižšie straty na krmive
 • zvýšenie dojivosti o 10% a vyššie prírastky pri výkrmovom dobytku
 • úspora energií: iba 2,2 kW pre miešanie a rozdeľovanie
 • úspora pracovného času: 2 hodiny denne

 

Silmatic predzásobník a dávkovací systém siláže

 • kombinácia „pohyblivá podlaha“ a obehové pílové lišty
 • rozvlákňovanie a dávkovanie trávnej a kukuričnej siláže,
 • guľaté silážne baly: „pohyblivá podlaha“ a výškový dopravník s obehovými pílovými lištami
 • plnenie možné aj s voľným krmivom alebo sypkým materiálom
 • dĺžka rezu až do 10 cm dĺžky vlákna, so Silmatic CUT do 30 cm dĺžky vlákna
 • optimálny doplnok na predbežné skladovanie a dávkovanie
 • úspora energií: 4,1 kW; spoľahlivý 
 • plnenie pomocou silážnych klieští alebo vykrajovačom siláže zo silážneho žľabu

 

Silmatic CUT 

 • pre siláže s dlhými vláknami
 • rezacie zariadenie pre objemové kŕmne komponenty
 • minimálna spotreba energie
   

Silmatic Stroh CUT 

 • pomalé rezacie zariadenie pre slamu a seno
 • v kombinácii s rozdružovačom balov Strohmatic
 • zachováva štruktúru krmiva
 • všetky komponenty sa dopĺňajú a dávkujú podľa potreby automaticky

Ešte viac informácii o Transfeed DEC

Silmatic predzásobník a dávkovací systém siláže
Optimálnym doplnkom k Transfeedu je Silmatic. Kombinácia „pohyblivej podlahy“ a obehovej pílovej lišty (celkom 4,1 kW) umožňuje taktiež úsporné rezanie a dávkovanie trávnatých a kukuričných siláží s rezom až do 10 cm dĺžky vlákna (kombinácia so Silmatic CUT do 30 cm dĺžky vlákna).

Silmatic Cut
Ak sa pri automatickom kŕmení HD používajú siláže s dlhými vláknami, musia sa pred dávkovaním porezať zvyčajne s veľmi vysokou spotrebou energie. Rezacie zariadenie SILMATIC CUT bolo vyvinuté špeciálne na prípravu kŕmnych komponentov s dlhými vláknami s minimálnou spotrebou energie.

StrohCut
Ako ideálny doplnok na potrebnú prípravu slamy a sena pre automatické kŕmenie HD bola vyvinutá rezacia hlavica StrohCut. Toto rezacie zariadenie je namontované priamo na predzásobník Silmatic a je to pomalé rezacie príslušenstvo, ktoré zjemňuje štruktúru slamy a sena. Tak sa dajú všetky dôležité komponenty pre optimálne kŕmenie HD automaticky dopĺňať a dávkovať.


Video: Robot na odstraňovanie hnoja ENRO

Video: Kŕmny robot Transfeed

Video: Kŕmny robot Transfeed Rover
Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP