Strohmatic Air ASD

Automatické podstielanie v maštaliach pre hydinu, HD a ošípané!

Úspešnosť s precíznymi technológiami:  welfare zvierat, funkčnosť a hospodárnosť - kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme!

STROHMATIC AIR ASD

PROSPEKT!

Naši zákazníci boli už v minulosti nadšení poloautomatickým systémom podstielania Strohmatic Air. Rozdružovač balov rozdružuje okrúhle alebo hranaté baly automaticky a uvoľnená slama sa rýchlo nareže. Pred transportom do preumatického rozdeľovacieho systému „Air“ sa narezaná slama obzvlásť dobre zbaví prachu (80 % redukcia prachu). Tak sa zároveň znižujú emisie prachu. Doteraz sa nasekaná slama v maštali distribuovala manuálne pomocou flexibilnej hadice. Tak sa zároveň znižujú emisie prachu. Doteraz sa nasekaná slama v maštali distribuovala manuálne pomocou flexibilnej hadice.

Nový, automatický a rotačný rozdeľovač slamy ASD - Automatic Straw Distribution (patentovaný) je inteligentný a obzvlášť ekonomický nový trend, ktorý umožňuje, aby celý proces podstielania prebiehal plneautomaticky.

Maximálny rádius rozdeľovania je 8 m na rozdeľovač, maximálna dopravovaná kapacita je až 700 kg/hod. Strohmatic Air ASD je ovládaný novou, vylepšenou a online prístupnou kontrolnou jednotkou, a distribuuje požadované množstvá slamy v definovaných časoch.

Tým sa eliminuje proces manuálneho rozdeľovania. Kačacie, morčacie alebo iné hydinárne na slame ako aj ostatné podstielané maštale (hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy,...) je možné automaticky niekoľkokrát denne posypať malým množstvom, aby sa ušetrila slama a znížila prašnosť.

V chove dobytka, pre hlboké maštale alebomaštale s narastajúcou podstielkou, takisto aj pre veľké  koterce pre ošípané, je táto čistá a bezpečná metóda obrovskou pomocou. Strohmatic Air ASD s automatickou distribúciou slamy výrazne podporuje pohodu zvierat, znižuje akékoľvek nebezpečenstvá pri vstupe do kotercov v priestore pre zvieratá a znižuje spotrebu energie a práce na minimum.

Strohmatic Air ASD s automatickou distribúciou slamy je obrovským pokrokom v podstielaní!

Viac k téme Strohmatic Air ASD:

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP