História firmy

Pán Herbert Schauer sen. založil v roku 1949 podnik Schauer. Vyvinul provotriedne produkty pre úspešný chov zvierat. Schauer Agrotronic je pod vedením už 3. generácie a exportuje svoje kvalitné produkty do viac ako 50 krajín. Produkcia sa nachádza v Prambachkirchen. 

2017 - 2018
Založenie Schauer Agrotronic v Číne
Vstup pani Mag. Elisabeth Vogl do rodinného podniku
Ďalšia modernizácia produkcie

2010 - 2016
Perfect Farming Systems ako nový slogan
Celosvetové veľké projekty
Rozšírenie logistiky a montážnych stredísk

2009
60. výročie Schauer Agrotronic
Vedenie spoločnosti sa rozšírilo o pána Mag. Michaela Thumfarta 
Modernizácia produkcie a logistiky 

1989 - 2008
Založenie Schauer Agrotronic v Chorvátsku, Rumunksu, Rusku, Ukrajine a Srbsku
50. výročie Schauer Agrotronic
Úspech rodinného podniku vďaka rodinám Schauer a Vogl
Viac ako 300 zamestnancov
Medzinárodné výstavy a získané ocenenia
Založenie Schauer Agrotronic v Nemecku, Švajčiarku, Slovensku 


1987
Výmena generácií a prevzatie vedenia firmy pánom Mag. Herbertom Schauerom
spolu s pani Helgou Vogl a pánom Dipl.Ing. Gerhardom Vogl
Vedúce postavenie na svetovom trhu vďaka samoobslužnému kŕmeniu Compident
Medzinárodný prielom s multifázovým kŕmením Spotmix

1971 -1986
Vývoj prvých exportných značiek pánom Mag. Herbertom Schauerom a pani Helgou Vogl
Zriadenie vlastného oddelenia pre Hard- und Software pánom Dipl.-Ing. Gerhardom Vogl
Kŕmne zariadenia riadené počítačom a vlna automatizácie v oblasti kŕmenia zvierat  # Slogan: „Vždy o myšlienku vpred“

1966-1985
Miľník „Pás na odstraňovanie hnoja“ pána Herberta Schauera sen.:
Prielom s hydraulickými zariadeniami na odstraňovanie hnoja a ich patentovanie
Moderné zariadenia do maštalí pre ošípané a HD 
Revolučný rozvoj v poľnohospodárstve
pomocou automatických  dopravníkových pásov 


1918 - 1966
V roku 1964 už 40 zamestnancov a 1700 m² výrobnej plochy
Oprava a vývoj poľnohospodárskych strojov
Založenie firmy Herbertom a Mariou Schauer v roku 1949
 

 

Firma Schauer vo svete

Máme zastúpenie v mnohých krajinách sveta. 

Termíny výstav

Zúčastňujeme sa mnohých odborných výstav. Radi Vám poradíme. 

Novinky

Buďte v obraze. Tu nájdete všetky informácie o novinkách v chove zvierat. 

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP