Podstielkové systémy

Či sa má podstielať slamou, je otázkou postoja. AKO sa podstiela slamou, je NAŠA záležitosť! Firma Schauer kombinuje pohodu zvierat s technológiou a efektívnosťou. S podstielacími systémam máme množstvo skúsenosti!

Viac ako iba slama…

Moderné maštaľné koncepty ako NatureLine alebo Pig Port vo výkrme ošípaných redukujú používanie slamy na minimum. Firma Schauer vyvinula pred 15 rokmi automatizované systémy ako Strohmatic podstielkový systém alebo Spotmix Welfare na automatizované rozbaľovanie, rezanie, odprašnenie a rozdeľovanie nasekanej slamy do celej maštale. Zároveň znižuje potrebné pracovné nasadenie alebo tiež spotrebu slamy o minimálne 50%, čím sa stáva chov na podstielke opäť atraktívnym!

 

Slama & Co

Chov na slame sleduje požiadavky na väčšie pohodlie zvierat v chove ošípaných. Ktoré systémy sa používajú? Aký to má vplyv na manažment a hospodárenie firmy?

Schauer Strohmatic – vynikajúci pre

  • plnoautomatizované podstielanie kompletnej maštale
  • bezprašnú maštaľnú klímu - odsávacie zariadenie - iba u nás!
  • vysokú kvalitu podstielania - rezačka slamy
  • úsporu pracovného času až 2 hodiny denne

 

NOVINKA Strohmatic Air – špecialista pre

  • veľká rozdeľovacia sila cez dúchadlo
  • rýchle podstielanie celej maštale
  • spojenie kontroly a podstielania
  • jednoduché poloautomatické ovládanie

 

Spotmix Welfare – garantuje doplnkové použitie! 

Podstielkový systém Spotmix Welfare

Viac o Strohmatic-u

Automatický podstielkový systém - Strohmatic    

Nový systém podstielania, umožňujúci rozoberanie balov slamy a ich rozdelenie v rámci celej maštale, prináša pre veľké farmy hlavne enormnú úsporu času.  Zásobník s rozdružovačom balov a rezacím mechanizmom umožňuje uvoľnenie zlisovanej slamy alebo pilín. Podstielkový materiál je po rozdrobení vďaka odsávaciemu zariadeniu zbavený prachu. Slama je takmer bezprašne rozdeľovaná prostredníctvom lanového dopravníkového systému..

Spotmix Welfare

Postielkový systém Spotmix Welfare

Podstielkové systémy

Maštaľ NatureLine

Hospodárny koncept s vylepšenými podmienkami pre zvieratá.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Maštaľ pre ošípané
Brožúra Strohmatic​​​​​​​

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP