Podstielkový systém STROHMATIC

Ustajnenie na slame pri chove hovädzieho dobytka je opäť v trende. Právom! So systémom Strohmatic môžete podstielať automaticky a bezpečne s podstatným uľahčením práce. Zaručené sú dobré životné podmienky zvierat! Strohmatic je okrem iného majstrom v úspore slamy a energií. 

Automatizovaný podstielkový systém pre ohľaduplný chov zvierat

Jedinečný - Schauer Strohmatic

 

Ustajnenie na slame spĺňa želanie - viac ohľaduplnosti  k zvieratám v chove hovädzieho dobytka. Ako vyzerá hospodárenie a manažment?

  • kompletné odsávanie, znamená v maštali čistý a zdravý vzduch  – len u nás!
  • Highlight: "SLAMA DNU - ŠTART - HOTOVO!" -  plneautomatický systém 
  • spoľahlivo  pracujúca rezačka  
  • balíky slamy sú automaticky spracovávané
  • automatizované rozdelenie slamy do celej maštale 
  • lepšia kvalita podstielky 
  • nastaviteľné množstvo podstielky

 

So systémom Strohmatic je možné redukovať náklady na slamu až o 50%. Podstielanie prebieha plneautomaticky a vďaka tomu je práca v maštali výrazne zjednodušená. 

Strohmatic Air je nový podstielkový systém pre maštale HD. Poloautomatika umožňuje podstielanie širokej plochy vo veľmi krátkom čase.  Slama je odprašnená a veľmi jemne narezaná. Vaše zvieratá budú vďaka tomu zdravšie a výkonnejšie.  

Viac k téme Strohmatic

Podstielkový systém Strohmatic     

Nový systém podstielania, umožňujúci rozoberanie balov slamy a ich rozdelenie v rámci celej maštale, prináša pre veľké farmy hlavne enormnú úsporu času.  Zásobník s rozdružovačom balov a rezacím mechanizmom umožňuje uvoľnenie zlisovanej slamy alebo pilín. Podstielkový materiál je po rozdrobení vďaka odsávaciemu zariadeniu zbavený prachu. Slama je takmer bezprašne rozdeľovaná prostredníctvom lanového dopravníkového systému.

 

 

Automatizovaný podstielkový systém STROHMATIC

Maštaľ s voľným ustajnením

Viac kvality a hospodárnosti v chove HD.

Kŕmenie HD

Inovatívne riešenia na zvýšenie produktivity a zníženie nákladov.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP