Welfare maštaľ pre výkrm býkov rodiny Blumenstock

Rodinná farma Blumenstock GmbH je vynikajúcim príkladom premysleného rozvoja poľnohospodárskeho podniku. Hlavný dôraz sa tu kladie na dobré životné podmienky zvierat a pracovnú efektívnosť. Rodina Blumenstock podniká aj v oblasti cestovného ruchu, pre jednotlivcov alebo skupiny zorganizuje prehliadku svojej farmy s ochutnávkou ich vlastných produktov alebo rodinnú oslavu.

V roku 2018 bola naplánovaná a postavená nová welfare maštaľ s ležoviskami s narastajúcou podstielkou, kde ku koncu roka bolo nastajnených 250 býkov. Teliatka sa nakupujú s hmotnosťou 80kg a pred premiestnením do novej maštale sa ustajňujú vo vlastnej maštali so slamenou podstielkou. Maštaľ s narastajúcou podstielkou bola postavená nadštandardne do šírky, keďže do dĺžky nebolo k dispozícií dostatok priestoru. Ležoviskové boxy majú hĺbku 13 m, z toho 10 m tvorí ležovisko a sú vybudované so 4% spádom. Už pri plánovaní sa rodina Blumenstock spoľahla na skúsenosti firmy Schauer a neoľutovala.

 

Ekomomická optimalizácia v maštali vďaka Strohmatic-u a Transfeed-u DEC
Kľúčovou technológiou konceptu je podstielkový systém Strohmatic firmy Schauer Agrotronic. Na základe veľkosti maštale a faktu, že krátko nasekanú a prachu zbavenú slamu možno použiť v rôznych kvalitatívnych stupňoch aj na kŕmenie, boli namontované dve zariadenia Strohmatic, každý s automatickým predzásobníkom pre 9 okrúhlych alebo hranatých balov. Predzásobníky je tak potrebné plniť len každý druhý deň. To znamená, že v nedeľu a sviatky táto práca odpadá. Denná spotreba slamy na podstielanie je 2kg na zviera a je teda výrazne nižšia ako uvádza odborná literatúra s témami ustajnenie s narastajúcou podstielkou. Dokonca aj toto množstvo sa dá znížiť, aby boli zvieratá udržiavané v čistote. Takto vzniknutý hnoj je tekutejší a má lepšiu savosť ako je to napríklad u nakrátko narezanej slamy a zvieratá sa môžu bezpečnejšie pohybovať po prechodových chodbách. Odstraňovanie hnoja prebieha automaticky, 10-krát v priebehu dňa pomocou šípovej vyhŕňacej lopaty firmy Schauer. Moderné ovládacie zariadenie na odstraňovanie hnoja  „CowGuard Touch“ pracuje intuitívne a dá sa ľahko naprogramovať na rôzne zimné a letné podmienky. Hnoj sa vyhrnie na nižšie položené hnojisko na konci maštale a pomocou nakladača sa pravidelne dopravuje do bioplynovej stanice. Dobre rozštiepená slama značne zlepšuje výťažok plynu.

Maximálnu automatizáciu v maštali završuje kŕmny robot Transfeed DEC firmy Schauer a Rovibec. Z predzásobníka Silmatic sú do robota dávkované iba základné kŕmne komponenty kukuričná siláž a slama (príp. seno zo zariadenia Strohmatic). Robot denne mieša 4 rôzne receptúry, (štandard a extra bohaté zmesi pre býkov bez kukuričnej siláže) a rozdeľuje ich 3 až 4 krát denne. Okrem toho je pre starú maštaľ s ustajnenými býkmi pripravovaných ďalších 6 kŕmnych zmesí, ktoré sú transportované dopravným pásom do medziskladu a ďalej sa dávkujú pomocou kŕmneho vozu. Aby sa docielilo ďalšie zvýšenie príjmu krmiva, tak je medzi jednotlivými kŕmnymi dávkami až 7-krát v priebehu dňa krmivo prihŕňané robotom TRANSFEED DEC ku kŕmnym zábranám. 
Všetko funguje plneautomaticky, iba plnenie predzásobníkov a denná kontrola zvierat je ponechaná „človeku“.  V prvom rade sa preveruje, ktoré boxy sú nakŕmené a kde zostali zvyšky krmiva. Následne sa v prípade potreby zmení dávkované množstvo v kŕmnom počítači robota, aby sa optimalizovala kŕmna stratégia. 

 k videu


Zameranie:výkrm býkov - 550 zvierat
 

produkcia prasiatok -  250 prasníc, vrátane čiastočného výkrmu s  1800 výkrmovými miestami

 bioplynová stanica 900 kW, fotovoltaický systém 
Rozloha:spolu 330 ha pôdy, z toho 40 ha pasienkov, 70 ha vlastnej pôdy
Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP