Rodinná farma Braumann

Farma na kľúč rodiny BRAUMANN

Rodina prejavila odvahu a potvrdila víziu investovať do novej maštale v čase nízkych cien mlieka a neistoty podnikania v celom odvetví. Rodina Braumann z rakúskeho Seekirchenu nadobudla toto presvedčenie a investovala do moderného, modulárneho Duo systému firmy Schauer Agrotronic a Wolf Systembau.

Chov dojníc má v rodine dlhú tradíciu. Hospodárstvo ležiace neďaleko mestečka Bayerham funguje už od 15. storočia a od roku 1874 sa dedí z pokolenia na pokolenie. Rodina v súčasnosti obrába 30 ha pasienkov, 6 ha pôdy a 5 ha lesa. 

Základné parametre novej maštale ako prechodové chodby a betónové rošty boli predpripravené s presnými rozmermi priamo v betonárni, čím sa stavba výrazne urýchlila. Jasná, svetlom zaliata a vzdušná maštaľ je pretkaná  inováciami a technickým vybavením, ktoré majú obzvlášť pozitívny vplyv na efektivitu práce, ako aj na komfort a produktivitu zvierat.
Absolútnou novinkou sú prefabrikované prechodové chodby s drážkovanými profilmi,  ktoré sú spolu s priečnym vyhŕňačom pre zvieratá zárukou hygieny a bezpečnosti.

Aby sa pre zvieratá zabezpečilo čo najväčšie pohodlie v ležoviskách, boli tu zabudované nové ležoviskové boxy Comfort Pluss flexibilne nastaviteľnou výškou a hlbokými ležoviskami podstielanými hnojom a vápnom. Mladý dobytok je ustajnený na vyvýšených boxoch s gumennými rohožami.

Automatizovaný podstielkový systém Strohmatic zaisťuje úsporu slamy a aj času pri čistení boxov. Toto zariadenie tiež dodáva nasekanú slamu do kŕmneho robota Tranfeed DEC. Vďaka robotu sa znížili aj stavebné náklady, keďže celú maštaľ bolo možné postaviť o 3 m užšiu po celej jej dĺžke. Kŕmny robot zásobuje mladý dobytok a kravy rôznymi kŕmnymi dávkami niekoľkokrát denne. Do robota sa zo skladovacích zásobníkov pre trávnu a kukuričnú siláž dávkuje podľa potreby základná kŕmna dávka. Kŕmna dávka sa individuálne dopĺňa nasekanou slamou a jadrovým krmivom. Viacnásobné dávkovanie krmiva zaisťuje optimálny príjem krmiva, keďže krmivo je vždy čerstvé a zvieratá sú ustavične nabádané ku kŕmeniu.


Video: Farma Braumann 360°
Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP