Robot na odstraňovanie hnoja Enro

Rodinná farma Fender v Tirolsku (Rakúsko)Odstraňovanie hnoja z pevných podláh a znižovanie emisií pomocou robota ENRO!


Podobne ako pri mnohých iných alpských farmách sa rodina Fender z Tirolska musela rozhodnúť či postaví novú maštaľ len pre mladý dobytok alebo pre všetky zvieratá. Po krátkej fáze plánovania bola stará maštaľ zrušená a postavená nová pre 25 kráv a odchov. Keďže nová budova sa nachádza na svahu, vyžiadalo si to vybudovanie suterénu, kde sa situovala strojovňa. Pre okolité pasienky je potrebný maštaľný hnoj, tým pádom boli vybudované uzavreté prechodové chodby s kanálom na odtekanie močovky. Toto opatrenie bolo potrebné aj na splnenie aktuálnych požiadaviek investičného financovania.

Robot ENRO vyšiel ako najvýhodnejšie riešenie, odstraňuje sa hnoj z prechodových chodieb a zároveň sa produkuje tuhý hnoj.

Novostavba maštale s obzvlášť dobrými podmienkami pre zvieratá bola dokončená v pomerne krátkom čase, počas leta 2022, zatiaľ čo zvieratá boli na alpskej pastvine. Maštaľ je svojim vysokým štandardom pripravená pre ďalšie generácie, spľňa požiadavky na znižovanie emisií amoniaku a samozrejme šetrí prácu.

Zvieratá na rodinnej farme Fender majú komfort v presvetlenej maštali, čo sa priestoru týka, prístup k výbehu, na jar a na jeseň sú na okolitých pasienkoch a v lete na vysokohorských pastvinách.

Robot ENRO odstraňuje hnoj z 3 prechodových chodieb a priečnych chodieb.

Robot na odstraňovanie hnoja ENRO dokáže odstrániť hnoj v celej maštali. Alternatívne bolo plánované zabudovanie troch vyhŕňacích dráh, ale toto riešenie by neodstránilo hnoj z priečnych chodieb a musel by sa vyhŕňať ručne. Okrem toho je robot ENRO na jar a na jeseň voliteľne k dispozícií na odstraňovanie hnoja z oboch výbehových dráh, keď zvieratá už nemajú prístup na pastvu. Žiaľ použitie robota počas zimy v mrazivých podmienkach nie je možné.

Jedinou technickou výzvou bolo vybudovanie tunela pod kŕmnym stolom medzi dvoma časťami maštale. Tunel so zákrutou a na konci so sklonom takmer 10% umožňuje robotovi vyčistiť pohybové chodby aj v časti, kde je ustajnený mladý dobytok. Keďže sa táto časť čistí len dvakrát denne, Gabriel Fender ráno a večer pri odchode z maštale spustí na svojom telefóne manuálne pomocou aplikácie ENRO vopred naprogramovanú trasu. Táketo požiadavky si však pre robota vyžadujú dobré nastavenie trás. To sa dá spoľahlivo zvládnuť pomocou dodaného softéru. (V tomto prípade s aktívnou podporou tirolského zákazníckeho servisu firmy Schauer). Počas zimy, keď sú všetky zvieratá v maštali, robot ENRO odstraňuje hnoj z prechodových chodieb v časti s dojnicami 8x denne.

Kanál na odvádzanie močovky zaisťuje suchšie plochy a menej emisií

Rodina Fender sa rozhodla zabudovať kanál na odtekanie močovky ako opatrenie na zníženie emisií, ale aj – a to predovšetkým aby mali zvieratá suchý, pochôdzny povrch, a tým aj zdravšie paznechty. Prechodové chodby boli vybudované s 2% spádom. Na rozdiel od odstraňovania hnoja vyhŕňačmi nie je možné kanál vyčistiť mechanicky. V krytoch sa preto vyrezali len malé drážky, ktoré prepúštajú len močovku, nie však hnoj a tuhý hnoj. Gabriel Fender ich čistí dvakrát ročne, tak že vyberie kryty a kanál prepláchne. Námaha stojí za to, keďže maštaľný hnoj ako univerzálne hnojivo a zdroj organickej hmoty a živín, je ďalej využívaný na pasienkoch. 

Aj pri tvorbe ustajňovacieho priestoru sa mohla rodina Fender plne spoľahnúť na skúsenosti a vysokú kvalitu firmy Schauer Agrotronic. Zabudované, bezpečnostné kŕmne zábrany TopSafe sú obzvlášť tiché a ležoviskové boxy Komfort sú robustné a zvieratám ponúkajú pohodlie. Prechodové chodby boli vybavené gumovými rohožami Kraiburg Kura P, ktoré umožňujú bezpečnú a mäkkú chôdzu. Okrem hovädzieho dobytka sú v novej maštali ustajnené aj dva kone, ktoré majú k dispozícií box s výbehom.

„Už sa to nedá vôbec porovnávať“, teší sa Gabriel Fender pri hodnotení novej maštale. Predovšetkým detekcie ruje a zdravie zvierat sa výrazne zlepšili a pre nás to znamená obrovský prínos v kvalite života. Robot na odstraňovanie hnoja ENRO bol nejlepším technickým a ekonomicky najvýhodnejším riešením, ktoré nám ušetrí veľa času.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP