RODINNÁ FARMA LANGWALLNER

Moderná maštaľ s výkrmom býkov v Rakúsku

Reportáž z rodinnej farmy Antona a Andrey Langwallner vo Wals/Viehhausen pri Salzburgu 

Už 4 generácie funguje malé rodinné hospodárstvo s takmer 20 hektármi poľnohospodárskej úžitkovej pôdy. Hlavným zdrojom príjmov je pestovanie tekvíc a kvetov. Stará maštaľ s priväzovaním pre 29 zvierat s mliečnou produkciou bola prestavaná na modernú výkrmovú maštaľ. Do plánov boli zahrnuté aj smernice pre biochov. Ale najdôležitejšie bolo zníženie pracovného zaťaženia.

Maštaľný koncept je ustajnenie s narastajúcou podstielkou pre 24 zvierat s odstraňovaním hnoja pomocou lopatkového vyhŕňača, automatickým podstielaním so zariadením Strohmatic a kŕmnou stanicou s jadrovým krmivom. Jedna vonkajšia stena bola odstránená, aby sa relatívne nízka maštaľ presvetlila a zároveň sa vytvorili výbehové plochy pre 6 skupín.

Slama ako aj zariadenie Strohmatic sú umiestnené vo vrchnej časti maštale, na masívnej stropnej konštrukcii. Rozdružovač balov sa plní pomocou žeriava. Zariadenie Strohmatic rozdruží baly, odstráni prach a rozdelí slamu na ležoviská. Spotreba slamy je podstatne nižšia ako pri dlhej alebo len krátko narezanej slame. 

Ležovisková plocha je vybetónovaná so 7% spádom k hnojovicovému kanálu. Pomocou hydraulického lopatkového vyhŕňača a výškového dopravníka sa hnoj vyvezie na hnojisko. S vysokozdvižným vozíkom sa baly kukuričnej a trávnej siláže dopravia na kŕmny stôl a ručne sa prerozdelia. Kŕmne zábrany Top Safe poskytujú každému zvieraťu kŕmne miesto a zabraňujú bojom o krmivo. Rozdelenie jadrového krmiva prebieha trikrát denne pomocou kŕmnych automatov. Množstvo krmiva je možné rozdeliť pre tri skupiny. Všetok dobytok je tak kŕmený podľa potreby, čím je dosiahnutý rýchlejší rast. 

Nová maštaľ s modernými technológiami sa výborne osvedčila už počas prvého týždňa, umožňuje očakávané výrazne úspory pracovného času bez znižovania pohodlia zvierat. Vysokokvalitné hovädzie mäso sa predáva priamo spotrebiteľom a pre regionálnych mäsiarov a gastrómiu má značku „ Prémiový produkt“.  


Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP