RODINNÁ FARMA MÄCKLE

Flexibilné kŕmenie s robotom Transfeed DEC

Reportáž z rodinnej farmy Mäckle pri nemeckom Ulme 

Na mliečnej farme rodiny Mäckle je ustajnených 160 dojníc a obhospodarujú  ich dve až tri pracovné sily. Vrátane odchovu je v maštali 270 zvierat, ktoré potrebujú byť dennodenne nakŕmené. V roku 2014 prebehlo rozšírenie farmy o 90 dojníc a pre 160 dojníc bola postavená nová maštaľ. Toto rozšírenie bolo možné uskutočniť iba s primeranou automatizáciou hlavných prác, bez prijímania ďalšej externej pracovnej sily. Na dojenie boli zadovážené dva dojacie roboty Lely a na automatizáciu kŕmenia sa rodina Mäckle rozhodla pre kŕmny robot Transfeed DEC od firmy Schauer.  

Aby boli pre všetky skupiny zvierat namiešané optimálne kŕmne dávky, maštaľ bola dovybavená štyrmi predzásobníkmi Silmatic, ako aj tromi silami na objemové krmivo so špirálovým dávkovačom a tromi dávkovačmi malých množstiev na minerálne látky. Predzásobníky Silmatic sa momentálne dopĺňajú pomocou nakladača. V krátkej budúcnosti bude zrealizovaná kúpa rezačky silážnych blokov a prejde sa na plánované plnenie dvakrát denne. Siláž sa tak v pevnom bloku  menej zahrieva a tým sa zaručí jej trvanlivosť na dva dni. Trávna ako aj kukuričná siláž je zakaždým odoberaná z takzvaných silážných žľabov. Vysokoenergetická prvá a druhá kosba je uskladnená v osobitnom sile a je dávkovaná v kŕmnej dávke v osobitnom predzásobniku pre laktujúce dojnice. Pre suchostajace kravy a mladý dobytok je k dispozícií siláž bohatá na vlákninu z tretej a štvrtej kosby z vlastného dávkovacieho zásobníka. Aktuálne sú automaticky pripravované štyri kŕmne zmesi, ktoré sú šesť krát denne na dávkované všetkým skupinám zvierat. Medzi časmi dávkovania nasledujú jazdy naprázdno s prihŕňačom krmiva. 
Už po krátkom čase fungovania kŕmneho robota Transfeed DEC uvádza rodina Mäkle prvú pozitívnu bilanciu v zlepšení príjmu krmiva. Ďalšie pozitíva sú, že nedochádza k inak obvyklému poklesu produktivity v dôsledku navýšenia stáda. Na farme sa podarila udržať  vysoká úroveň produkcie mlieka, a to viac ako 10.000 kg mlieka na zviera a rok.  Najviac rodinu Mäkle teší úspora času, a to  približne jednu hodinu denne, ktorá bola predtým vynaložená pri výrazne nižšom stave stáda, ako po jeho navýšení. 
Pre rodinu Mäkle bola kúpa kŕmneho robota Transfeed DEC výhodná investícia. Zariadenie beží bezproblémovo a vyznačuje sa veľmi dobrou kvalitou miešania krmiva. 
 

 

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP