Rodinná farma Schmid

Moderná, efektívna farma pre výkrm býkov postavená na zelenej lúke

Reportáž z rodinnej welfare farmy Schmid  v Hornom Bavorsku.

Farma rodiny Schmid obhospodaruje 55 hektárov  úžitkovej pôdy pri obci Hildertshausen – Tandern v Hornom Bavorsku. V tradičnej maštali so zmiešaným chovom dojníc a výkrmom býkov bolo ustajnených 100 zvierat, z toho 20 kráv, mladý dobytok a 60 býkov. Keďže neexistovala žiadna možnosť na rozšírenie farmy, rodina Schmid sa rozhodla presťahovať a vybudovať úplne novú maštaľ na zelenej lúke. V roku 2014 bola postavená skladová hala a v roku 2018 silážne jamy. V roku 2019 bola postavená nová maštaľ pre výkrm býkov s kapacitou pre 220 zvierat. Michael Schmid poskytuje svoje služby aj iným farmárom, a z tohto dôvodu bol veľký dôraz pri budovaní maštale kladený na ekonomiku práce.

Nová výkrmová maštaľ pre 220 zvierat bola postavená ako maštaľ s narastajúcou podstielkou a podstielaním ležoviskových boxov, s prechodovou chodbou v oblasti krmoviska  a s roštami s drážkovaným povrchom, s odstraňovaním hnoja pomocou priečneho vyhŕnača. Jedno zviera má k dispozícií  veĺkorysú ležoviskovú plochu  6m2. V súčastnosti sú zvieratá predávané ešte konvenčne, avšak Michael Schmid je do budúcna otvorený aj welfare programom. Jednotlivé boxy sú obsadzované kontinuálne. Mladé býky a jalovice z chovu určeného na výkrm sú ustajnené do hmotnosti  200 až 220 kg, aby maštaľ bola prevádzkovaná čo najefektívnejšie. Veľký priestor pre dobytok je podmienený úzkymi a hlbokými boxami, ktoré sú podstielané nakrátko nasekanou a prachu zbavenou slamou pomocou automatického zariadenia Strohmatic. To šetrí nielen slamu a pracovný čas, ale zabezpečuje suchú podstielku, ktorú býci veľmi dobre prešlapávajú dopredu smerom k hnojnej chodbe.

Strohmatic zároveň zásobuje samojazdný kŕmny robot Transfeed Rover nasekanou slamou pre jednotlivé kŕmne dávky. Ďalšími zložkami krmiva sú: lucernová alebo ďatelinová siláž, kukuričná siláž, jačmenný a kukuričný šrot, repkový šrot na prísun bielkovín a zmes minerálnych látok. Všetky komponenty sa zmiešavajú automaticky dva krát denne pre každé tri skupiny a sú veľmi presne dávkované na kŕmny stôl. Samojazdný kŕmny robot Transfeed-Rover firmy Rovibec/Schauer má kapacitu 3,4 m3 s dvojitým kužeľovým miešadlom a variabilné ovládanie dávkovania, čo zaisťuje veľmi presné rozdelenie krmiva. Permanentné napájanie cez prívodné koľajnice umožňuje rovnomerné a nepretržité miešanie aj počas procesu dávkovania. Medzi dávkovaním krmnej dávky sa uskutoční 5 ciest k prípravným dávkovačom krmiva. Nová maštaľ bola len niekoľko týždňov v prevádzke a Michael Schmid si všimol  zvýšený príjem krmiva oproti starej maštali.

Nová maštaľ pre výkrm býkov sa určite vyplatila. Pracovné zaťaženie sa napriek nárastu o 120 zvierat redukovalo a zvieratá sú evidentne kľudnejšie. „Sú viditeľne spokojnešie, dlhší čas ležia vo svojej slamenej posteli a spotrebujú viac krmiva“, teší sa  Michael Schmid. V budúcnosti by sa mal prejaviť zvýšený prírastkový potenciál. Rodina Schmid plánuje prijať prestižné označenie „ Prémiový produkt“, ktoré znamená mäso najvyššej kvality.


Video: Kŕmny robot Transfeed Rover
Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP