Rodinná farma Weber

Výkrm býkov s automatickým podstielaním so systémom Strohmatic

Reportáž z rodinnej farmy Weber v Hengersbergu, v Dolnom Rakúsku.Reportáž z rodinnej farmy Weber v Hengersbergu, v Dolnom Rakúsku.

Rodina Weber z Hengersbergu už desaťročia prevádzkuje zmiešanú farmu zameranú hlavne na výkrm hovädzieho dobytka. Popri 140 výkrmových býkoch chovajú 27 dojníc a 70 prasníc. Zvažovanie účasti v programe spoločnosti Alpenrind „Certified Angus Beef Germany“ a vlastné presvedčenie o systéme podstielania slamou viedlo k rozhodnutiu vybudovať novú slnečnú, otvorenú maštaľ s narastajúcou podstielkou. Kľúčovou technológiou v nákladovo efektívnej maštali je zariadenie Strohmatic, výrazne šetriace čas a spotrebu slamy.

Nová maštaľ je dimenzovaná pre 60 býkov a 27 kráv s ich teliatkami. V lete sú kravy s teliatkami na pastvinách, v zime ponúka zvieratám pohodlný domov maštaľ s narastajúcou podstielkou v ležovisku s výbehom a so separovaným miestom pre teľatá. Veľmi dôležitý faktor je, že ležoviskové plochy boli vybetónované s 8% spádom. Zvieratá sú omnoho pokojnešie, a preto ušľapávajú hnoj len pomaly. Zariadenie Strohmatic nasekáva slamu na dĺžku 20 mm a dvakrát denne podstiela. Krátko nasekaná slama podporuje tekutosť hnoja a zabraňuje hromadeniu sa hnoja v ležoviskách. Denne spotrebujú 1 bal slamy, čo predstavuje 2,3 kg na zviera a minimálne 50%-nú úsporu slamy v porovnaní so systémami bez nasekanej slamy. Vďaka automatickému systému podstielania sa znížili stavebné náklady na výstavbu budovy, keďže sa upustilo od skladovania slamy pod strechou budovy.

V oblasti odstraňovania hnoja sa Martin Weber rozhodol síce o niečo drahšiu, ale o to funkčne spoľahlivejšiu verziu odstraňovania hnoja lopatkovým vyhŕňačom. Hnoj je posúvaný cez kanál  lopatkovým vyhŕňačom a vyhŕňaný tlakovým zariadením na betónovú plochu a následne nakladačom preložený na hnojisko. Aj keď je maštaľ vpredu kompletne otvorená, výborne sa osvedčila aj v zimnom období, pri dlhotrvajúcom mrazivom počasí.

Na zlepšenie chovných podmienok pre ďalších 40 výkrmových zvierat v starej maštali s nízkym stropom,  bola podobne prestavaná na maštaľ s narastajúcou podstielkou. V roku 2018 sa dobudovalo tunelové vetranie. Otvory tunelového vetrania boli vypočítané a vyrobené presne na mieru pre danú maštaľ, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozdelenie čerstvého vzduchu. Momentálne sa tu ešte podstiela ručne, ale už čoskoro bude aj tu pracovať zariadenie Strohmatic. 

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP