PPK Karlovačka Mesna Industrija d.d.

Chorvátska spoločnosť na spracovanie mäsa PPK Karlovačka Mesna Industrija d.d.modernizuje a rozširuje živočíšnu výrobu na farme Šumbar a vsadila na technológie firmy Schauer Agrotronic.

Spoločnosť PPK Karlovačka zmodernizovala jestvujúcu farmu na výkrm hovädzieho dobytka a zvýšila svoju kapacitu z 1.200 na 2.000 zvierat. Vysoká kvalita zariadení a vedúca pozícia na trhu v oblasti podstielkových systémov bol dôvod, prečo investor poveril modernizáciou firmu Schauer. Spoločnosť bola založená v roku 1963 a je členom skupiny Pivac, ktorá má spolu 2 000 zamestancov a približne 300 maloobchodných predajní. Najznámejšími výrobkami sú dalmatínske prosciutto a slanina, sušená bravčová panenka a stehno, ale aj klobásky a salámy. Materská spoločnosť Meat Industry Braca Pivac existuje od roku 1952. 

Na zlepšenie životných podmienok zvierat a na zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie sa na farme Šumbar v roku 2020 investovalo 18 mil. kún (približne 2,4 mil. Eur) do technológií a zariadení, ktoré zabezpečovala firma Schauer. Zároveň  sa na farme so 40-ročnou tradíciou rozbehol projekt rozšírenia kapacity farmy o 800 výkrmových miest, z 1.200 na 2.000, kde bolo investovaných ďalších 15 mil. kún (okolo 2 mil. Eur). 
Okrem kvalitnej maštaľnej techniky, počítačom riadeného systému odstraňovania hnoja s dotykovým displejom a podstielkovým systémom Strohmatic bola venovaná osobitná pozornosť zdraviu zvierat a efektivite práce. Systém Strohmatic rozdruží slamu z veľkých balov a automaticky ju rozdelí do výkrmových boxov. Vďaka tomu, že slama má veľmi dobré absorbčné vlastnosti, sa môže jej spotreba znížiť aj o 50%. Súčasne je prachu zbavená slama dôležitou súčasťou zdravšej klímy v maštali, z ktorej profitujú nielen zvieratá, ale najmä pracovníci. 
Generálny riaditeľ PPK d.d. Igor Miljak v rozhovore hrdo poukazuje na to, že keby sa dnes postavila nová maštaľ v Nemecku alebo Holandsku, vyzerala by presne ako ich zrekonštruovaná farma. Hlavne preto sa mäso z ich výkrmových zvierat predáva nielen v Chorvátsku, ale aj v regiónoch Milána, Florencie a Toskánska, kde je čoraz známejšie a oblúbenejšie. 

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP