Rybárová AGROFARMA s.r.o.

Maštaľ pre 1000 výkrmových zvierat

Spoločnosť Rybarová Agrofarma na západnom Slovensku postavila v roku 2019 výkrmovú maštaľ pre 1 000 výkrmových zvierat s technológiami a zariadeniami firmy Schauer Agrotronic. Už v minulosti tu bol výkrm býkov tradíciou. Zvieratá boli ustajnené v starých a schátraných halách, ktoré už nevyhnutne potrebovali sanáciu. Nie práve ideálne ustajňovacie podmienky mali negatívny vplyv na produktivitu a vyžadovalo si to omnoho vyššie pracovné nasadenie. Novostavba pre 1 000 výkrmových zvierat postavená podľa moderných ustajňovacích štandardov a s kvalitným  zariadením podstatne zjednodušila logistiku zvierat, transport krmiva a hnojovicové hospodárstvo. Značná je úspora pracovného času, v krátkom čase sa zlepšilo zdravie zvierat a následne aj ich produktivita. Jednoduchšie je aj prepojenie hnojovicových kanálov k bioplynovej stanici s výkonom 2x0,5Mwh.

Spoločnosť Rybárová Agrofarma s.r.o. na čele s majiteľom a konateľom, p. Františkom Rybárom, obhospodaruje celkovo 2072 hektárov ornej pôdy. Celkovo má spoločnosť 2250 výkrmových miest a v pláne je rozšírenie o ďalších 1 000 miest. Popritom chovajú 420 dojníc vrátane odchovu s ročnou produkciou mlieka 3 500 ton. Nová výkrmová maštaľ s dĺžkou 96 m a šírkou 40 m nešetrí na priestore. Kompletná maštaľ je na betónových roštoch. Hnojovicový systém je vybavený odtokovými kanálmi s preplachom. Stavebné práce realizovala firma Stavebná spoločnosť RAVING a.s. pod vedením p. Martina Petráša. Firma Schauer Agrotronic zohrala kľúčovú rolu pri plánovaní a dodávke maštaľnej techniky ako teleskopické deliace zábrany, napájačky a ustajenie vrátane montáže. Betónové rošty zabezpečila česká firma HB Beton s.r.o. .Rolovacie brány boli dodané firmou Haze s.r.o., hnojovicová technika s napojením na existujúcu bioplynovú stanicu zabezpečila firma Stallkamp. Celá stavba bola dokončená v pomerne krátkom čase, začiatok výstavby bol v júli 2019 a v januári 2020 mohli byť ustajnené prvé zvieratá. Celkové stavebné náklady na výkrmovú maštaľ činia investíciu vo výške1 500 000 Eur, z toho 2/3 boli náklady na stavbu a 1/3 predstavujú  technológie.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP