Samoobsluha v pôrodni s kŕmením MamaDos

Akonáhle majú dojčiace prasnice ešte hlad alebo chuť, samé si povedia, aby dostali pridané. Táto filozofia je základom novej technológie MamaDos od firmy SCHAUER, ktorú ako prvá v Českej republike využíva od konca roku 2018 Agra Řisuty, s.r.o. V stredisku Drnek ju inštalovala třeboňská spoločnosť AGRICO, ktorá rakúsku firmu zastupuje na českom trhu. Po ročnej prevádzke sme sa prišli spýtať na prvé skúsenosti.

Technológia MamaDos je určená dojčiacim prasniciam. Prvé tri dni má prasnica dostatok mlieka pre všetky ciciaky, postupne však u nej začína jeho produkcia klesať, pritom rastúce ciciaky ho požadujú čím ďalej viac. Aby sa tento stav neodrážal v zlej kondícií prasníc, je potrebné ich kŕmnu dávku postupne zvyšovať. A to MamaDos dokáže. Každá prasnica si sama reguluje množstvo krmiva ťuknutím do nerezovej sondy, ktorá je umiestnená vo zvode dávkovača krmiva do žľabu. Dennú dávku určuje počítač na základe kŕmnej krivky pridelenej jednotlivej prasnici podľa kondície alebo počtu narodených prasiatok.

S modernizáciou aj repopulácia
Spoločnosť Agra Řisuty chová v súčasnosti približne 200 prasníc s priemernou ročnou úžitkovosťou 29,5 odstavčiat a 1 700 ošípaných vo výkrme. Za rok dodá na bitúnky okolo 5 000 jatočných zvierat, čo v živej hmotnosti predstavuje približne 560 ton. Základom chovu prasiat je uzavretý obrat stáda a výrazný tlak na biosekuritu a pohodu zvierat. Pôrodňa s odchovom sa nachádzajú v stredisku Drnek, výkrm je situovaný na strediskách Malíkovice a Ledce, čo síce spôsobuje menšie problémy s presunom zvierat, ale vzhľadom k zásadám biosekurity je tento stav ideálny. Cudzie autá jazdia pre jatočné zvieratá len na dve strediská, k prasniciam a prasiatkam sa vôbec nedostanú. S ohľadom na welfare sa prasné prasnice chovajú na hlbokej podstielke v skupinových boxoch a na odchove je v jednom boxe menej prasiatok ako je doporučená plocha na jedno prasiatko.
„ S modernizáciou pôrodne prasníc a eroscentra v roku 2008 bola spojená repopulácia základného stáda prasníc“, povedal pre týždenník Zemědělec Pavel Vicenec, vedúci živočíšnej výroby. „Zakúpili sme 200 prasničiek od firmy CBS – Czech Breeding Services, ktorých zvieratá sú šľachtené v rámci národného šľachtiteľského programu. Vedeli sme, že s pôvodným zdravotným stavom prasníc by sme neboli ani v moderných maštaliach konkurencieschopní. Druhá vlna modernizácie prebehla v roku 2016, keď sme odchovňu prasiat v inom objekte so starou nefungujúcou technológiou nahradili odchovňou pristavenou k maštali s prasnicami. Kapacita novej maštale je 1050 odstavčiat. A v roku 2018 sme do pôrodne nainštalovali automatický kŕmny systém MamaDos. Modernizácia maštale, pri ktorej dlhodobo spolupracujeme s firmou AGRICO pre jej spoľahlivosť a náväznosť jednotlivých technológií, bola spolufinancovaná Európskou úniou.“

Pôvodný stav už nevyhovoval
Kŕmenie prasných prasníc na hlbokej podstielke zabezpečujú dve kŕmne stanice Compident od firmy Schauer riadené počítačom. S ohľadom na menšiu investičnú náročnosť zvolili v Řisutoch v pôrodni jednoduchú technológiu suchého kŕmenia prostredníctvom reťazového dopravníka a objemového dávkovača bez akejkoľvek elektroniky.
„ U objemového dávkovača sa musela jednotlivým dojčiacim prasniciam podľa kŕmnej krivky ručne zvyšovať alebo znižovať kŕmna dávka,“ popisuje pôvodný stav Pavel Vicenec. „ Bolo to veľmi náročné na obsluhu, pokiaľ prasnica nežrala, musela obsluha kŕmnu dávku znížiť, keď ubrala neskoro, zostávali zbytky v žľaboch a tie sa museli opäť ručne vyberať. Tento stav sťažoval ošetrovateľom prácu a naviac predražoval ekonomiku prevádzky. Preto sme sa rozhodli kŕmnu technológiu v pôrodni vylepšiť. Bol som sa na MamaDos pozrieť na dvoch rakúskych farmách a naozaj ma táto technológia uchvátila. A tak sme ju na jeseň roku 2018 inštalovali u nás. Naďalej sa kŕmna zmes dosypáva niekoľkokrát denne pôvodným reťazovým dopravníkom na suché krmivo. Je dôležité, aby pred každým krmením dopravník zmes doplnil. Staré objemové dávkovače sme odmontovali a nahradili novou priehľadnou spádovou trubkou s elektrickým šnekom a pohyblivým senzorom. Systém MamaDos je na všetkých 54 pôrodných miestach.

Vyspelá technológia
Pôvodnú technológiu v pôrodni doplnil elektricky poháňaný šnek, spádová trubka s kapacitou dávky na jedno kŕmenie asi 2,5 kg, mechanický senzor v žľabe a samozrejme elektronika. Vznikol tak inteligentný dávkovač riadený počítačom Topo, ktorý obsluhuje aj dve kŕmne stanice Compident pre prasné prasnice. Systém je doplnený o NFC technológiu pre okamžitú kontrolu kŕmneho miesta pomocou aplikácie na mobilnom telefóne Schauer Smart Control.
A ako zariadenie v pôrodni funguje? Po pôrode sú dojčiace prasnice kŕmené len dvakrát denne od 6 a 14 hodiny, od 6. dňa po pôrode štyrikrát denne ( od 6,10, 14, a 17 hod.) a od 20. dňa po pôrode dostávajú prasnice krmivo päťkrát denne, naposledy približne o 20. hodine. U každej prasnice je pre jednotlivé kŕmenie nastavené množstvo kŕmnej zmesi podľa kŕmnej krivky, naviac rozdelené do niekoľkých porcií po 200 gramoch.  Prvá porcia vypadne v daný čas automaticky, o tie ďalšie si už musí prasnica ťuknutím do čidla povedať. Ako ciciaky rastú, dostávajú prasnice viac krmiva, ku koncu odchovu príjmu niektoré z nich až 12 kg kŕmnej zmesi za deň. Mladé prasničky sú schopné prijať 70 až 80 % dávky nastavenej podľa kŕmnej krivky od obdobia 15 dní po pôrode. Nastavenie kŕmnej krivky a jednotlivých porcií môže byť v každom podniku iné, záleží na genetike a výžive prasných prasníc.

Autor článku: Vladislav Fuka

Roľnícke noviny č. 20

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP