VŠETKY NOVINKY V PREHĽADE

Striedanie generácií vo vedení spoločnosti Schauer Agrotronic

Prvého novembra 2017 odovzdal Ing. Mag. Herbert Schauer riadenie firmy svojej neteri Mag. Elisabeth Vogl, ktorá bude spoločne s Ing. Mag. Michaelom Thumfartom spoločnosť viesť ďalej. Toto rozhodnutie usmernilo ďalší vývoj firmy, ktorej vedenie bude aj naďalej v rukách rodín Schauer a Vogl.

Elisabeth Vogl potvrdila, že firma Schauer plánuje v nasledujúcich rokoch na jednej strane naďalej zvyšovať internacionalizáciu predaja a na druhej strane  rozšíriť svoje pôsobenie v oblasti ustajňovacej techniky aj na domácom trhu. Vďaka špičkovej kŕmnej technológii ponúka Schauer dokonalé riešenia pre súčasnú svetovú profesionalizáciu produkcie ošípaných. Schauer Agrotronic chce aj naďalej posilňovať svoju pozíciu v oblasti chovu HD a ustajnenia koní investovaním do ďalšieho rozvoja v automatizácii kŕmenia, odstraňovania hnoja a ventilačných systémov.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP