VŠETKY NOVINKY V PREHĽADE

DOD s oslavou 70. výročia založenia firmy

Jubilejná oslava sa konala 14. júna, za nádherného počasia a za početnej účasti zákazníkov, obchodných partnerov a priateľov z celého sveta. Mnohí hostia vo svojich gratuláciach ocenili úzku spoluprácu s regiónom Horné Rakúsko. Vysoká kvalita sa začína u 300 súčasných zamestnancov v sídle firmy s vlastnou výrobou a končí distribúciou kvalitných produktov a servisom po celom svete. Hlavným posolstvom do budúcna je upevnenie vedúceho postavenia na trhu s kŕmnou a automatizovanou technikou, ako aj v oblasti NatureLine, s novými konceptami pre väčšie pohodlie zvierat.

Článok Slovenský Chov
 

K 70. výročiu bola firma Schauer odmenená zlatou medailou z Hospodárskej komory Horné Rakúsko. Zľava vedenie firmy: Gerhard Vogl, Herbert Schauer, Helga Vogl, Michael Thumfart, Elisabeth Vogl, viceprezident WKO Clemens Altzinger.

Vo veľkokapacitnom stane sa zišlo viac ako 400 hostí z celého sveta.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP