Perspektívna budúcnosť výkrmu ošípaných vďaka systému NatureLine

Hans Peter Kraus, mladý chovateľ ošípaných z Kremstalu v roku 2018 vybudoval novú maštaľ pre 800 výkrmových miest. 
Už v roku 2014 plánovalo rodinné hospodárstvo so 130 hektármi pôdy a 550 výkrmovými zvieratami rozšíriť novú maštaľ s 1000 výkrmovými miestami. Zlé podmienky na trhu posunuli výstavbu do roku 2017/2018. Na základe takmer 30-ročnej spolupráce sa rodina Kraus rozhodla pre koncept Nature Line od firmy Schauer. To znamená, že ošípané majú samostatné, funkčné priestory s ležoviskom, krmoviskom a kaliskom s celkovou plochou 1,4m2. 
 

Maštaľ tvoria dve budovy spojené s technickou miestnosťou, takže výbehy sú chránené pred vetrom a sú orientované na východ. Do plánov bolo od začiatku zahrnuté chladenie privádzaného vzduchu a automatické podstielanie ležovísk.

Multifázové kŕmenie Spotmix a Spotmix Welfare sú základným prvkom maštale
Rodina má viac ako 10-ročné pozitívne skúsenosti s multifázovým kŕmením Spotmix v starej výkrmovej maštali, takže bolo logickým krokom vybaviť týmto kŕmnym systémom aj novú maštaľ. Kŕmné dávky sú rozdeľované suché do kŕmnych automatov. Keďže maštaľ je nastajnená nepretržite, je obzvlášť dôležité zvieratám zabezpečiť receptúry s patričným obsahom bielkovín prispôsobené ich veku, tak aby sa znížili náklady na krmivo a emisie amoniaku. Vďaka novej doplnkovej funkcii zariadenia „Spotmix Welfare“ je možné nastielať aj krátko narezanú slamu. Systém Strohmatic zabezpečuje uskladnenie slamy na týždeň vopred, tj. 2 okrúhle baly sú automaticky nasekané a zbavené prachu. Spotmix Welfare nasekanú slamu 2 krát denne rozdelí do ležoviskových kotercov po 50g. Akonáhle sú koterce medzi naskladnením ďalších zvierat prázdne, distribúcia slamy sa vypne. Množstvo slamy je môžné flexibilne nastaviť pomocou časovača. Pre rodinu Kraus to znamená  úsporu jednej hodiny denne. Hans Peter Kraus skonštatoval, že koterce sú podstatne čistejšie a zdravie ošípaných sa výrazne zlepšilo v dôsledku zníženia prašnosti v maštali.

Chladné ležovisko je už nevyhnutnosťou vo Welfare - maštali!
V maštali bolo naplánované tunelové vetranie. Pri vonkajšej výbehovej ploche sa Hans Peter Kraus rozhodol pre variantu s betónovými roštami, ktoré hlavne v lete majú jednu nevýhodu. Zvietará používajú túto plochu aj na ležanie, keďže ležovisko vo vnútri je príliš teplé. Z tohto dôvodu bola maštaľ dovybavená chladiacimi panelmi Coolpad.Ochladený prívod vzduchu nad ležoviskami zabezpečuje, že ich ošípané preferujú. Prejavuje sa to aj na čistote zvierat. Niektoré vonkajšie koterce sú na skúšku taktiež vybavené roštovým systémom, z liatinových, trojkomorových a plastových roštov. Pri každom systéme zvažoval Hans Peter Kraus jeho výhody a nevýhody, ale kvôli nákladom sa rozhodol pre variant s betónovými roštami, aj keď majú podstatne horšiu priechodnosť hnoja. Keďže betónové rošty boli zabudované vyvýšené s podroštovým vyhŕnačom a žľabom na odtok močovky, zjednodušila sa manipulácia s hnojovicou.

Systém NatureLine vo výkrmovej maštali funguje k maximálnej spokojnosti rodiny Kraus
Môžeme sa pozrieť na niektoré výsledky a produktivitu na základe vyhodnotenia roku 2019: bol dosiahnutý priemerný denný prírastok 870 g, s podielom chudého mäsa 60,1 % a konverziou krmiva 1:2,74. Čo však mladého chovateľa teší najviac je skutočnosť, že dlhé chvosty u zvierat nie sú viac problémom. Je možné, že základný kameň bol položený už v skúšobnej maštali na Veterinárnej univerzite vo Viedni, odkiaľ sa prasiatka získavajú. Každopádne koncept NatureLine s dostatočným priestorom a dostatočným množstvom čerstvej slamy, s rozdelením funkčnosti priestoru zaisťujú čo najmenej stresujúce ustajnenie zvierat.  „Ošípané sú veľmi pokojné a nevyskakujú akonáhle niekto cudzí vstúpi do maštale“, tvrdí Hans Peter Kraus. Vo výbehových plochách sú osadené protiprievanové plachty. Zabraňujú prievanu a tento pozitívny faktor tiež vplýva na to, že zvieratá sú kľudnejšie a dosahujú vyššiu produktivitu.

Článok Roľnícke noviny č. 43/2021

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP