Farma Albesa Ramadera

Koncept, ktorý spĺňa všetky požiadavky na ohľaduplné ustajnenie zvierat

Farma je z každého pohľadu vzorovo vybavená, keďže majitelia sa radia medzi odborníkov vo svojom fachu.
Farma Albesa Ramadera zahŕňa veľkú jaloviareň s kapacitou 1600 prasných prasníc, pôrodňu a maštaľ pre odchov 300 odstavčiat. Pritom sa jedná o prechodné čísla, keďže na pláne je značné rozšírenie farmy. Maštale sú vybavené najnovšiou technológiou, ohľaduplnou voči zvieratám. V jaloviarni a pôrodni sú zariadenia s mokrým kŕmením.


Veľká časť investícii bola použitá na systémy kontroly a sledovania kŕmenia zvierat, aby boli zabezpečené optimálne množstvá pri individuálnom kŕmení prasníc v jednotlivých fázach odchovu až po odstav prasiatok.   
Albesa Ramadera vidí tento aspekt ako veľmi dôležitý, keďže  Centrom pre industriálny rozvoj technológií bol povolený výskumný projekt pod názvom „ Štúdia pre zlepšenie produktivity ošípaných vďaka optimalizácii hmotnosti pri oprasnení a odstave a kontrola kontrola pôsobenia na homogenitu prasiat. ”

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP