Farma „Esplunda – Grisen AB“

Úspešná implementácia pôrodných boxov BeFree na farme vo Švédsku. 

Farmu „Espluda-Grise AB“ kúpil Per Nilson pred dvoma rokmi a ihneď začal s jej modernizáciou a dovybavením s novými technológiami pre približne 700 prasníc. Modernizácia zahŕňa nové pôrodné boxy BeFree s voľnosťou pohybu, multifázové kŕmne zariadenie Spotmix, vyhŕňacie zariadenie hnojovicových kanálov pod pôrodnými boxami zabezpečujúce optimálnu maštaľnú klímu. Farma je približne 6 mesiacov v prevádzke, ale už teraz dochádza k prvým pozitívnym výsledkom. 

Pôrodný box BeFree bol vyvinutý pre lepšiu manipuláciu pri oprasení a zároveň pre väčšie pohodlie zvierat, tak tento koncept opísala manažérka farmy Petra Lindblad. Pomocou tejto techniky mohol byť počet obsluhujúceho personálu znížený z 8 osôb na 4 osoby a počet odstavčiat (na vrh)  stúpol z 9,8 na 12 v priebehu 3 mesiacov. Petra Lindblad verí, že v priebehu krátkej doby stúpne počet na plánovaných 13 prasiatok a úhyn sa zníži na cca. 12%. Straty boli doteraz znížené z 20% na 15%. (tieto hodnoty boli dosiahnuté vďaka voľnému opraseniu!)


Výhody pôrodného boxu BeFree: 

  • komfortnejší pre prasnicu, s väčšou možnosťou pohybu;
  • je podporované prirodzené správanie zvierat;
  • možnosť podstielania slamou;
  • prasiatka sú v bezpečí v hniezde;
  • jednoduché ošetrovanie prasiatok;
  • veľmi dobrý prehľad priamo z chodby;

 

Prísne normy vo Švédsku tým boli splnené (min. veľkosť boxu 6m²; možnosť pohybu pre prasnice z jednej strany k druhej strane boxu, fixácia prasnice len po dobu ošetrovania)

Krmivo pre pôrodne boxy je dávkované pomocou zariadeniu SPOTMIX. Per Nilson odôvodňuje toto rozhodnutie tým, že každá prasnica v pôrodni obdrží optimálnu receptúru a množstvo krmiva, ktoré zabezpečia dostatočné množstvo energie a ľahšie sa odstraňujú zdravotné problémy. 

Multifázové kŕmne zariadenie Spotmix je zároveň miešač krmiva, takže nie je potrebné ďalšie prídavné zariadenie na miešanie krmiva. Všetky kŕmne komponenty sú skladované jednotlivo v silách, ako aj malé komponenty (vitamíny, atď). Spotmix mieša pre každú prasnicu optimálnu receptúru a dopravuje toto množstvo pomocou dúchadla bezozvyškovo k individuálnym boxom, takže sú kŕmne vedenia vždy čisté a prázdne. Nedochádza tak k zmiešavaniu zvyškov krmiva v kŕmnych potrubiach, a zostávajú hygienicky čisté. 

 

 

 

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP