Nature Line farma pre chov a výkrm ošípaných

Rodinná farma Hauer v rakúskom Waidhofene an der Thaya (Rakúsko)

Bio funguje len v obehovom hospodárstve - živočíšna výroba je jeho nevyhnutnou zložkou!  Biohospodárstvo je náš svet!


Manuel Hauer prevzal 120-hektárovú farmu od svojho starého otca a od roku 2016 farma prechádza výraznými zmenami. Prvé kroky smerovali k prechodu na ekologické hospodárstvo, následne v príebehu každých dvoch rokov postavili maštaľ pre 6000 kusov hydiny. Začiatkom roku 2021 sa začali zaujímať o bio-produkciu ošípaných a na konci roka 2021 už boli ustajnené prvé prasničky v novovybudovanej maštali s kapacitou 100 prasníc. Plánovacia fáza bola pomerne krátka. Manuel Hauer už trochu premýšľal o pôrodných boxoch WelCon od firmy Schauer, ale po konzultácií a návšteve Bio-inštitútu Raumberg Gumpenstein v Thalheime pri Welse bolo ihneď rozhodnuté. Maštaľ na kľúč od firmy Bayer Bau má drevenú konštrukciu s betónovými, prefabrikátmi od firmy Schauer Agrotronic. „Všetko tu pasuje a sedí!“ Takže aj termín pre stavebné povolenie mohol byť uzavretý v podstatne krátkom čase.

Konštrukcia pôrodného boxu WelCon - jednoduchá manipulácia, veľká voľnosť pohybu prasníc

Manuel Hauer sa rozhodol pre rakúsku genetiku a pri predaji spolupracuje s firmou Bioschein Austria. Skúsenosti získaval počas študenských rokov na rôznych farmách v zahraničí.  Najmä pokiaľ išlo o takú podstatnú vec ako ustajnenie prasníc v biochove bol pôrodnými boxami WelCon od začiatku presvedčený. „Konštrukcia boxu, jednoduchá manipulácia ale aj veľká voľnosť pohybu prasníc ma motivovali k tomu, aby som sa začal venovať bio-produkcii prasiatok,“ vysvetľuje Manuel Hauer.  Po tom ako videl WelCon - maštaľ v Thalheime, rozhodol sa, že aj on celú maštaľ postaví z dreva. Spoločný koncept firmy Schauer a Bayer Bau, vybudovať s pôrodňou aj maštaľ pre prasiatka, výrazne skrátilo a zjednodušilo etapu výstavby. Eroscentrum a jaloviareň boli taktiež postavené z dreva, ale v klasickom stolárskom prevedení.

CELÁ REPORTÁŽ!

Vizitka farmy Hauer:

  • „Bio Austria“ od roku 2016

  • 120 ha poľnohospodárskej pôdy 

  • 12.000 Bio hydiny  

  • 100 Bio- ošípaných s odchovom prasiatok

  • 3-týždňový cyklus, rozdelenie prasníc v eroscentre a jaloviarni do 2 skupín 

Kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP