Rodinná farma Kratzer a Rauch

Inovatívna kŕmna technika na profesionálnej rodinnej farme Kratzer & Rauch

Rodiny Kratzer & Rauch obhospodarujú dve farmy. Klúčovou technológiou na farme s kapacitou 1600 ošípaných sú kŕmne stanice Compident a multifázové kŕmenie Spotmix. Prasnice sú ustajnené vo veľkých dynamických skupinách. Na skupinu pripadá cca 200 prasníc a 3 stanice Compident. Zvieratá sú kŕmené individuálne a podľa produktivity mokrým krmením. Zaradenie prasníc do skupín prebieha podľa veku, a nie podľa dátumu oprasnenia. Selekciu zvierat za účelom ich kontroly alebo ošetrenia umožňujú selekčné jednoty, namontované priamo na kŕmnej stanici. Na zaúčanie slúžia dve zaúčacie stanice. 

Individuálne boxy v jaloviarni podstatne zjednodušujú prácu s prasnicami vďaka flexibilnému nadstavovaniu vstupných dverí a otvorenej konštrukcii v zadnej časti. 

Maštaľ pre odchov prasiatok je vybavená multifázovým kŕmením Spotmix, vďaka čomu môže byť dosiahnutý nadpriemerný prírastok až do 500 g na zviera a deň.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP