Moderná farma Nature Line

Rodinná farma Loidl v rakúskom Štajersku (Rakúsko)

Moderná maštaľ NatureLine rodiny Loidl produkuje mäso najvyššej kvality.Moderná maštaľ NatureLine rodiny Loidl produkuje mäso najvyššej kvality.


V novej nízkoemisnej maštali NatureLine rodiny Loidl v južnom Štajersku sa podarilo zrealizovať všetky požiadavky chovateľa. Maštaľ je prevádzkovaná v rámci rakúskeho programu „AMA 100“ - o 100 % viac priestoru pre zvieratá a bez kupírovania chvostov. Z hľadiska znižovania emisií sú tu uplatňované najaktuálnejšie poznatky aj vďaka maštaľnej technike ako je napr. chladenie privádzaného vzduchu, podstielkový systém Strohmatic Light s odstraňovaním prachu a novinka firmy Schauer - AirCleaner - rozprašovač oleja na viazanie prachu v ležoviskách. V roku 2002 bola postavená maštaľ s tradičným chovom pre 160 chovných prasníc a v roku 2007 bolo do maštale ustajnených 960 odstavčiat.  Už v roku 2017 uvažovali o výstavbe výkrmovej maštale a po intenzívnych plánovacích prácach s firmou Schauer Agrotronic padlo rozhodnutie postaviť maštaľ pre 400 výkrmových ošípaných v rámci programu AMA TW 100. To si vyžadovalo plochu 1,4 m2 na zviera. Použili genetiku plemena Nemecké biele ušľachtilé s kancom Duroc, čoho výsledkom je vysoká šťavnatosť mäsa. Predáva sa v obchodnom reťazci SPAR pod značkou Vulkanland Duroc.

Rodina Loidl si s novou maštaľou určila smer v chove ošípaných

Výkrmová maštaľ NatureLine bola postavená ako dvojradová s vnútorným výbehom. Vetranie je zabezpečené bočnými stenami, ktoré sú otvorené a zabudovanou hrebeňovou štrbinou. V lete je privádzaný vzduch ochladzovaný pomocou panelov CoolPad a do ležovísk je odvádzaný cez nižšie položené potrubie v uličke. To zaisťuje vetranie nezávislé od vetra a bez prievanu. Ležoviská sú podstielané dvakrát denne pomocou automatického podstielkového systému  Strohmatic light. Podstatná časť prachu sa oddelí a uloží do prachovej nádrže.

Okrem toho má maštaľ vysokotlakový systém AirCleaner, ktorý je namontovaný na vonkajších stenách ležovísk. Viaže prach, vznikajúci drvením slamy a samotnými zvieratami, tesne nad podlahou. Čo sa týka zdravia, ľudia a zvieratá tak majú optimálnejšie podmienky. Ležoviská sú obsadené zvieratami po celý rok, a takto je ich možné udržiavať v čistote. V konečnom dôsledku to prispieva k dobrej maštaľnej klíme a redukuje sa pracovný čas na údržbu kotercov.

Žľab Longtail umožňuje ustajnenie bez kupírovania chvostov

V prekrytom vonkajšom výbehu je väčšia časť plochy spevnená. Aby sa minimalizovalo jej znečistenie, ošípané sú kŕmené multifázovým systémom Spotmix suchým krmivom. Nové žľaby „Longtail“ boli vyvinuté tak, aby mohli ponúknuť čo najviac kŕmnych miest - „dlhý kŕmny žľab“. Pri suchom krmive sú ošípané dlhšie zamestnané príjmom krmiva a priestor za kŕmnymi miestami je chápaný ako krmisko a nie ako kalisko. Inovatívny koncept kŕmenia pomáha vytvárať nielen čisté koterce, ale tiež umožňuje ustajnenie bez kupírovania chvostov.

Redukcia amoniaku vďaka separácií močoviny od pevnej zložky

Čo je dobré pre životné prostredie, je v prvom rade dobré aj pre ľudí a zvieratá v maštali. Kalisko je úzky pás vo výbehovom priestore na konci kotercov a je vybavený PVC roštami MIK so zabudovanou odtokovou drážkou na výkaly. Tu sú umiestnené aj napájačky, ktoré napomáhajú zvieratá usmerniť, aby kalili a močili na požadované miesto. Pod kaliskom je umiestnený kanál so stredovou drážkou na močovku.  To umožňuje, že močovka nepretržite a okamžite odteká a je separovaná od hnoja. Toto opatrenie je vo veľkej miere zodpovedné za enormné zníženie amoniaku o viac ako 80%. Výkaly sú vyhŕňané v pravidelných, dvojhodinových intervaloch do priečneho kanála.

Zvláštnosťou stavby je, že dvojradová maštaľ nemá výbehy situované do vonkajšieho priestoru ale ako „vnútorný dvor“. Dobré vetranie podporujú otvorené bočné steny, ktoré môžu byť v prípade silného vetra chránené protiprievanovymi plachtami. Dostatočne veľka hrebeňová štrbina vďake termike zabezpečuje optimálne odvetrávanie výbehového priestoru.

Značka Vulkanland Duroc – kvalita z maštale na tanier

Pridaná hodnota nízkoemisnej maštale by mala priniesť pridanú hodnotu aj rodine Loidl, a to s istotou aj robí. Dodatočné náklady sú pokryté z programu Vulkanland Duroc a z programu AMA 100. Kombinácia produkcie ošípaných s jedinenčnými Welfare podmienkami a špeciálne genetika prináša na tanier dávku kvality, ktorá je hodna každého centu.

Kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP