Farma Van Bergen

Kŕmne stanice Compident Smart zabezpečujú optimálne pohodlie pre 1100  prasníc

 

Kŕmne stanice Compident Smart pre stabilné skupiny zvierat na holandskej farme

Rozhodnutie skúseného chovateľa ošípaných Gerta Jan van Bergena rozšíriť svoje stádo na 1100 prasníc bolo spojené s výstavbou novej jaloviarne. Firmou Schauer boli dodané kŕmne stanice Compident Smart, vhodné pre stabilné skupiny. Vybavené sú dvomi sondami, aby sa  vo fáze prasnosti mohli použiť rôzne receptúry. Automatické nastavenie množstva krmiva je spoľahlivo menené systémom.  Bezstresový priebeh osemenenia zabezpečujú dve stanice Compident, aby mohli byť mladšie a staršie prasnice oddelené.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP