Univerzita v Pennsylvánii

New Bolton Center - UNI - Pennsylvania SCHOOL OF VET. MEDICINE 19348 KENNET SQUARE, PA

V roku 2001 vybudovala Univerzita vo Philadelphii pre študentov výskumné stredisko, kde boli firmou Schauer dodané kŕmne stanice Compident, ustajňovacie systémy a multifázové kŕmenie Spotmix. Jaloviareň bola navrhnutá tak, že jedna časť je zariadená stanicami Compident a v druhej sú individuálne boxy. V celej prevádzke je kŕmenie podávané Spotmixom

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP