PVOD Kočín

Koncept, ktorý spĺňa všetky požiadavky na ohľaduplné ustajnenie zvierat

Spolupráca s PVOD Kočín začala približne pred 20 rokmi, keď zariadeniami firmy Schauer bola kompletne vybavená jaloviareň, pôrodňa, odstav, eroscentrum a boxy pre kancov. Neskôr bolo doplnené ustajnenie prasničiek s kŕmnymi stanicami Compident. V roku 2014 bola modernizovaná hala pre ustajnenie odstavčiat.

PVOD Kočín – hala pre ustajnenie odstavčiat 9 – 25 kg
Ustajnenie a roštový systém
- Podroštový systém – hnojovica sa vypúšťa z podroštových kanálov tzv.štuplovýn systémom cez hlavné zberné potrubie priemer 250 k prednádrži (v intervaloch)
- Roštový systém ustajnenia je kombinovaný s teplovodnými roštami(oddychová zóna)
- Ustajnenie z plastových predelovacích stien a žiarovo pozinkovaných stojok zabezpečuje predĺženie životnosti technológie ustajnenia

Kŕmenie 
- Zásobník na krmivo – polyesterové silo
- Špirálový dopravník s automatickým riadením 
- Kŕmne automaty Optimat so systémom stálej hladiny vody (Aqualevel)

Vetranie 
- Spoľahlivé tzv.spodné odvetrávanie – ventilátory umiestnené v podroštovej časti
- Zníženie emisií amoniaku,lepšie podmienky chovu pre obsluhu a ustajnené zvieratá
- Automatické riadenie ventilácie,automatická regulácia otáčok ventilátorov zabezpečí znižovanie nákladov na prevádzkovanie

Kúrenie
- Teplú vodu pre teplovodné rošty a hliníkové profily zabezpečuje kotol
- Teplovodné rošty ,rozdelenie okruhov cez rozdelovač 
- Hliníkové profily Twin – doplňujúce kúrenie v časti oddychovej zóny

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP