Univerzita Giessen - Výskumný ústav Oberer Hardthof

Výskumný ústav Oberer Hardthof vsadil na Spotmix

V roku 2011 prešiel ústav reštukturalizáciou, čo znamenalo nové impulsy v oblasti chovu ošípaných. Bola vybudovaná nová hala na skladovanie obilnín a maštaľ pre odchov ošípaných, vrátane odchovu odstavčiat pre 112 produktívnych prasníc s 3- týždňovým cyklom. Do budúcnosti je naplánová výstavba výkrmovej maštale pre 1000 zvierat, produkcia ošípaných bude prebiehať v uzavretom cykle. 
Prevádzkovatelia od začiatku kládli najväščí dôraz na kŕmnu techniku v maštali pre ošípané.  Okrem kŕmenia tu boli požiadavky na výrobu rôznych kŕmnych zmesí a možnosti precízneho miešania krmiva, keďže všetky podklady majú slúžiť na výskumné účely.


Pre jednotlivé oddelenia -  pôrodňa, odchov a výkrmu – budú namontované 3 zariadenia Mini- Spotmix. Základné miešanie pre každý úsek výskumu môže pozostávať až zo štyroch komponentov, ktoré sú dopravované cez 20 litrový dávkovač malých množstviev k jednotlivým kŕmnym ventilom. Toto technické vybavenie umožňuje univerzite uskutočňovať novú kvalitu výskumov.

Dotaz
Telefón
Newsletter
Facebook

TOP